تهران- ایرنا- رئیس فدراسیون کشتی امروز با حضور در وزارت ورزش و جوانان، با ادعای «صفر» شدن بودجه قهرمانی این فدراسیون، خواستار افزایش آن شده و این در حالی است که براساس گزارش‌ها وزارت ورزش تاکنون بیش از ۴میلیارد به فدراسیون کشتی پرداخت کرده است.
source
var xml = “http://varzeshikhabari.ir/post-sitemap1.xml”,
xmlDoc = $.parseXML( xml ),
$xml = $( xmlDoc ),
$title = $xml.find( “title” );

// Append “RSS Title” to #someElement
$( “#someElement” ).append( $title.text() );

// Change the title to “XML Title”
//$title.text( “XML Title” );

// Append “XML Title” to #anotherElement
$( “#anotherElement” ).append( $title.text() );

source

توسط funkhabari