بخش سوم مقاله‌ی راهنمای خرید کامپیوترِ زومجی به سیستمی رده بالا با تجربه‌ی مناسب در بازی‌های جدید در مهرماه می‌پردازد.
اینجا سیستمی داریم که به بهترین نحو از پس اجرای تمام نرم افزارهای چند منظوره و کاربردی برمی‌آید و می‌تواند همزمان چندین برنامه را درکنار هم اجرا کرده و بدون تأخیر بین آن‌ها جابه‌جا شود. این سیستم بهترین گزینه برای اجرای هر نوع برنامه یا بازی بوده و خصیصه‌هایی از تمام رده‌های بودجه‌ای دیگر را در خود جای داده است و ضمن حفظ تمام قابلیت‌های مهم یک سیستم قوی، بخش‌های غیر ضروری یا فراتر از نیاز در سیستم را تعدیل می‌کند.  
 

(قیمت تمام قطعات در ۲ مهرماه ۱۴۰۱ براساس بازار تهران بروز شده است)
عنوان فهرست پیشنهادی رده بالای زومجی

قیمت

مدل

نام قطعه

نه میلیون تومان

(شش میلیون و ۷۰۰ هزار تومان)

Intel Core i5 12600K

(AMD Ryzen 5 5600X)

CPU

دو میلیون و ۵۰ هزار تومان

GREEN GLACIER GLC120-ARGB

COOLING

هفت میلیون و ۵۰ هزار تومان

(سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان)

 ASUS PRIME Z690-P D4

(ASUS PRIME B550-PLUS AM4)

MotherBoard

دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

GSkill RIPJAWS V 2*8GB DDR4 3600MHz -16GB

RAM

نوزده میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

(پانزده میلیون و ۸۰۰ هزار تومان)

 ASUS TUF RTX 3060 Ti O8G 8GB GDDR6

ASUS DUAL GeForce RTX 3060 O12G GDDR6

VGA

یک میلیون و ۷۰ هزار تومان

WD Blue 1TB 7200Rpm 64MB

HDD

دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

SAMSUNG 980 M.2 500GB

SSD

ODD

سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

GREEN GP700B-HP EVO GOLD

Power

دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

GREEN GRIFFIN G6

Case

چهل و نه میلیون و ۳۷۰ هزار تومان

جمع کل‌ (تومان)

تفاوت قیمت با سیستم پیشنهادیِ ماه گذشته

۸۰۰ هزار تومان کاهش

نه میلیون تومان
(شش میلیون و ۷۰۰ هزار تومان)

Intel Core i5 12600K

(AMD Ryzen 5 5600X)

CPU

دو میلیون و ۵۰ هزار تومان

GREEN GLACIER GLC120-ARGB

COOLING

هفت میلیون و ۵۰ هزار تومان

(سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان)

 ASUS PRIME Z690-P D4

(ASUS PRIME B550-PLUS AM4)

MotherBoard

دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

GSkill RIPJAWS V 2*8GB DDR4 3600MHz -16GB

RAM

نوزده میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

(پانزده میلیون و ۸۰۰ هزار تومان)

 ASUS TUF RTX 3060 Ti O8G 8GB GDDR6

ASUS DUAL GeForce RTX 3060 O12G GDDR6

VGA

یک میلیون و ۷۰ هزار تومان

WD Blue 1TB 7200Rpm 64MB

HDD

دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

SAMSUNG 980 M.2 500GB

SSD

ODD

سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

GREEN GP700B-HP EVO GOLD

Power

دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

GREEN GRIFFIN G6

Case

چهل و نه میلیون و ۳۷۰ هزار تومان

جمع کل‌ (تومان)


Intel Core i5 12600K
(AMD Ryzen 5 5600X)

CPU

دو میلیون و ۵۰ هزار تومان

GREEN GLACIER GLC120-ARGB

COOLING

هفت میلیون و ۵۰ هزار تومان

(سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان)

 ASUS PRIME Z690-P D4

(ASUS PRIME B550-PLUS AM4)

MotherBoard

دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

GSkill RIPJAWS V 2*8GB DDR4 3600MHz -16GB

RAM

نوزده میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

(پانزده میلیون و ۸۰۰ هزار تومان)

 ASUS TUF RTX 3060 Ti O8G 8GB GDDR6

ASUS DUAL GeForce RTX 3060 O12G GDDR6

VGA

یک میلیون و ۷۰ هزار تومان

WD Blue 1TB 7200Rpm 64MB

HDD

دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

SAMSUNG 980 M.2 500GB

SSD

ODD

سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

GREEN GP700B-HP EVO GOLD

Power

دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

GREEN GRIFFIN G6

Case

چهل و نه میلیون و ۳۷۰ هزار تومان

جمع کل‌ (تومان)


CPU

دو میلیون و ۵۰ هزار تومان

GREEN GLACIER GLC120-ARGB

COOLING

هفت میلیون و ۵۰ هزار تومان

(سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان)

 ASUS PRIME Z690-P D4

(ASUS PRIME B550-PLUS AM4)

MotherBoard

دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

GSkill RIPJAWS V 2*8GB DDR4 3600MHz -16GB

RAM

نوزده میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

(پانزده میلیون و ۸۰۰ هزار تومان)

 ASUS TUF RTX 3060 Ti O8G 8GB GDDR6

ASUS DUAL GeForce RTX 3060 O12G GDDR6

VGA

یک میلیون و ۷۰ هزار تومان

WD Blue 1TB 7200Rpm 64MB

HDD

دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

SAMSUNG 980 M.2 500GB

SSD

ODD

سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

GREEN GP700B-HP EVO GOLD

Power

دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

GREEN GRIFFIN G6

Case

چهل و نه میلیون و ۳۷۰ هزار تومان

جمع کل‌ (تومان)


دو میلیون و ۵۰ هزار تومان

GREEN GLACIER GLC120-ARGB

COOLING

هفت میلیون و ۵۰ هزار تومان

(سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان)

 ASUS PRIME Z690-P D4

(ASUS PRIME B550-PLUS AM4)

MotherBoard

دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

GSkill RIPJAWS V 2*8GB DDR4 3600MHz -16GB

RAM

نوزده میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

(پانزده میلیون و ۸۰۰ هزار تومان)

 ASUS TUF RTX 3060 Ti O8G 8GB GDDR6

ASUS DUAL GeForce RTX 3060 O12G GDDR6

VGA

یک میلیون و ۷۰ هزار تومان

WD Blue 1TB 7200Rpm 64MB

HDD

دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

SAMSUNG 980 M.2 500GB

SSD

ODD

سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

GREEN GP700B-HP EVO GOLD

Power

دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

GREEN GRIFFIN G6

Case

چهل و نه میلیون و ۳۷۰ هزار تومان

جمع کل‌ (تومان)


GREEN GLACIER GLC120-ARGB

COOLING

هفت میلیون و ۵۰ هزار تومان

(سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان)

 ASUS PRIME Z690-P D4

(ASUS PRIME B550-PLUS AM4)

MotherBoard

دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

GSkill RIPJAWS V 2*8GB DDR4 3600MHz -16GB

RAM

نوزده میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

(پانزده میلیون و ۸۰۰ هزار تومان)

 ASUS TUF RTX 3060 Ti O8G 8GB GDDR6

ASUS DUAL GeForce RTX 3060 O12G GDDR6

VGA

یک میلیون و ۷۰ هزار تومان

WD Blue 1TB 7200Rpm 64MB

HDD

دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

SAMSUNG 980 M.2 500GB

SSD

ODD

سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

GREEN GP700B-HP EVO GOLD

Power

دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

GREEN GRIFFIN G6

Case

چهل و نه میلیون و ۳۷۰ هزار تومان

جمع کل‌ (تومان)


COOLING

هفت میلیون و ۵۰ هزار تومان

(سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان)

 ASUS PRIME Z690-P D4

(ASUS PRIME B550-PLUS AM4)

MotherBoard

دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

GSkill RIPJAWS V 2*8GB DDR4 3600MHz -16GB

RAM

نوزده میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

(پانزده میلیون و ۸۰۰ هزار تومان)

 ASUS TUF RTX 3060 Ti O8G 8GB GDDR6

ASUS DUAL GeForce RTX 3060 O12G GDDR6

VGA

یک میلیون و ۷۰ هزار تومان

WD Blue 1TB 7200Rpm 64MB

HDD

دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

SAMSUNG 980 M.2 500GB

SSD

ODD

سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

GREEN GP700B-HP EVO GOLD

Power

دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

GREEN GRIFFIN G6

Case

چهل و نه میلیون و ۳۷۰ هزار تومان

جمع کل‌ (تومان)


هفت میلیون و ۵۰ هزار تومان
(سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان)

 ASUS PRIME Z690-P D4

(ASUS PRIME B550-PLUS AM4)

MotherBoard

دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

GSkill RIPJAWS V 2*8GB DDR4 3600MHz -16GB

RAM

نوزده میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

(پانزده میلیون و ۸۰۰ هزار تومان)

 ASUS TUF RTX 3060 Ti O8G 8GB GDDR6

ASUS DUAL GeForce RTX 3060 O12G GDDR6

VGA

یک میلیون و ۷۰ هزار تومان

WD Blue 1TB 7200Rpm 64MB

HDD

دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

SAMSUNG 980 M.2 500GB

SSD

ODD

سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

GREEN GP700B-HP EVO GOLD

Power

دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

GREEN GRIFFIN G6

Case

چهل و نه میلیون و ۳۷۰ هزار تومان

جمع کل‌ (تومان)


 ASUS PRIME Z690-P D4
(ASUS PRIME B550-PLUS AM4)

MotherBoard

دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

GSkill RIPJAWS V 2*8GB DDR4 3600MHz -16GB

RAM

نوزده میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

(پانزده میلیون و ۸۰۰ هزار تومان)

 ASUS TUF RTX 3060 Ti O8G 8GB GDDR6

ASUS DUAL GeForce RTX 3060 O12G GDDR6

VGA

یک میلیون و ۷۰ هزار تومان

WD Blue 1TB 7200Rpm 64MB

HDD

دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

SAMSUNG 980 M.2 500GB

SSD

ODD

سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

GREEN GP700B-HP EVO GOLD

Power

دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

GREEN GRIFFIN G6

Case

چهل و نه میلیون و ۳۷۰ هزار تومان

جمع کل‌ (تومان)

MotherBoard

دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

GSkill RIPJAWS V 2*8GB DDR4 3600MHz -16GB

RAM

نوزده میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

(پانزده میلیون و ۸۰۰ هزار تومان)

 ASUS TUF RTX 3060 Ti O8G 8GB GDDR6

ASUS DUAL GeForce RTX 3060 O12G GDDR6

VGA

یک میلیون و ۷۰ هزار تومان

WD Blue 1TB 7200Rpm 64MB

HDD

دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

SAMSUNG 980 M.2 500GB

SSD

ODD

سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

GREEN GP700B-HP EVO GOLD

Power

دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

GREEN GRIFFIN G6

Case

چهل و نه میلیون و ۳۷۰ هزار تومان

جمع کل‌ (تومان)


RAM

نوزده میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

(پانزده میلیون و ۸۰۰ هزار تومان)

 ASUS TUF RTX 3060 Ti O8G 8GB GDDR6

ASUS DUAL GeForce RTX 3060 O12G GDDR6

VGA

یک میلیون و ۷۰ هزار تومان

WD Blue 1TB 7200Rpm 64MB

HDD

دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

SAMSUNG 980 M.2 500GB

SSD

ODD

سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

GREEN GP700B-HP EVO GOLD

Power

دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

GREEN GRIFFIN G6

Case

چهل و نه میلیون و ۳۷۰ هزار تومان

جمع کل‌ (تومان)


نوزده میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
(پانزده میلیون و ۸۰۰ هزار تومان)

 ASUS TUF RTX 3060 Ti O8G 8GB GDDR6

ASUS DUAL GeForce RTX 3060 O12G GDDR6

VGA

یک میلیون و ۷۰ هزار تومان

WD Blue 1TB 7200Rpm 64MB

HDD

دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

SAMSUNG 980 M.2 500GB

SSD

ODD

سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

GREEN GP700B-HP EVO GOLD

Power

دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

GREEN GRIFFIN G6

Case

چهل و نه میلیون و ۳۷۰ هزار تومان

جمع کل‌ (تومان)


 ASUS TUF RTX 3060 Ti O8G 8GB GDDR6
ASUS DUAL GeForce RTX 3060 O12G GDDR6

VGA

یک میلیون و ۷۰ هزار تومان

WD Blue 1TB 7200Rpm 64MB

HDD

دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

SAMSUNG 980 M.2 500GB

SSD

ODD

سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

GREEN GP700B-HP EVO GOLD

Power

دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

GREEN GRIFFIN G6

Case

چهل و نه میلیون و ۳۷۰ هزار تومان

جمع کل‌ (تومان)


دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

SAMSUNG 980 M.2 500GB

SSD

ODD

سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

GREEN GP700B-HP EVO GOLD

Power

دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

GREEN GRIFFIN G6

Case

چهل و نه میلیون و ۳۷۰ هزار تومان

جمع کل‌ (تومان)


SAMSUNG 980 M.2 500GB

SSD

ODD

سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

GREEN GP700B-HP EVO GOLD

Power

دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

GREEN GRIFFIN G6

Case

چهل و نه میلیون و ۳۷۰ هزار تومان

جمع کل‌ (تومان)


۸۰۰ هزار تومان کاهش

نمودار نوسان قیمت

در نمودار زیر می‌توانید با انتخاب هر قطعه، تفاوت قیمت آن را با ماه گذشته مقایسه کنید. (رکوردِ مقایسه‌ی جمعِ کل قیمت در شش ماهِ گذشته اضافه شد)

رویدادهای ماهِ گذشته

مهم: قیمت‌ِ قطعات با ارزِ آزاد محاسبه می‌شود.
کارت‌های گرافیک RTX 3060 از نسل آمپر جانشینِ RTX 2060 هستند، اما به دلیل ازدیادِ تقاضا و قیمت‌های غیر‌واقعی در بازار در ماه‌های گذشته، انویدیا تولید RTX 2060 را دوباره از سر گرفته بود. مدل‌های جدید محدودیت ماینینگ برای اتریوم داشتند، به همین دلیل مدل‌های LHR (دارای محدودیت در پردازش ارزش دیجیتال) تا مدتی پیش فقط به کار گیمرها می‌آمدند و ماینرها برای خرید آنها اقدام نمی‌کردند. اما قفل آنها با ترفندهای نرم‌افزاریبه‌طور کامل شکسته شد و برای هر کاری قابل استفاده بودند. از سوی دیگر ارزهای دیجیتال هم با ریزش قیمت مواجه شده‌اند و استخراج اتریوم با کارت‌های گرافیکی نیز دیگر به‌ پایان راه خود رسیده است. بنابراین کارت‌های گرافیک تا اطلاع ثانوی برای ماینرها جذابیت ندارند.
ورود پردازنده‌های نسل دهم اینتل و بهره‌مندی تمام مدل‌های آن از قابلیت HT برای هسته‌های مجازی باعث شد که بر اساس بنچمارک‌های معتبر، آن را برای سیستم گیمینگ جایگزین پردازنده‌های نسل قبلی کنیم. به‌علاوه، کارت‌های گرافیکیِ قدرتمندِ Radeon RX 5700 و RX 5700 XT را هم به فهرست‌های پیشنهادی اضافه کردیم.مدل‌های منتخب RTX 2060/RTX 2060S را جایگزین کارت گرافیکِ قبلی در این رده کردیم که کاربران بسته به‌بودجه و انتظاراتِ خود می‌توانند یکی از آنها را برای سیستمِ پیشنهادی انتخاب کنند. مدل‌های RTX 3060 و RTX 3060 Ti را نیز می‌توان بسته به بودجه جایگزین مدل‌های نسل قبلی کرد.
بعد از معرفیِ کارت‌های گرافیکیِ نسل تورینگ و عرضه‌ی مدل‌های RTX 2080 Ti و RTX 2080 و مدل‌های ارزان‌قیمت‌ترِ RTX 2070 و RTX 2060، مدل‌های سریع‌ترِ سری Super و مدل‌های جدیدِ AMD از سری RX 5700 هم به بازار عرضه شده‌اند (مدل‌های RX 5600 و RX 5500 هم در رده‌‌های پایین‌تر عرضه شدند) و جایگزینِ GTX 1070 Ti و GTX 1080 در سیستم‌های جدید شده‌اند.
کارت گرافیک RTX 3060 12GB ایسوس
اخطار: باتوجه‌به شرایط موجود توصیه می‌شود با عنایت به قیمت‌های فعلی، قبل از مراجعه به بازارِ کامپیوتر و خرید، در موردِ انتخاب‌ها تحقیق کرده و فهرستِ اقلامِ مورد نیاز را قطعی کنید.
برای بودجه‌ی پیشنهادی، پردازنده‌‌های ۶ هسته‌ای Core i5 11400F یا Core i5 10600/10600K ، Core i5 11600K و به تازگی Core i5 12600K را جایگزینِ پردازنده‌ی نسلِ قبلی کردیم که عملا راندمانِ بالاتری در بازی‌ها خواهد داشت.
مدتی است که ذخیره‌ساز اصلی ۱۲۰ گیگابایتی را بدون تغییر در جمعِ بودجه با مدل پر ظرفیت‌تر و سریع‌تر ۲۵۰ گیگابایتی تعویض کرده‌ایم. البته مدل‌های ۲۵۰ گیگابایتی از 870PRO و 870EVO گاهی در بازار  کمیاب می‌شوند و به‌جای آن‌ها می‌توان سراغِ مدل‌های فوق سریع SAMSUNG 970EVO NVMe یا SAMSUNG 980 با استاندارد M.2 رفت. سری جدید SAMSUNG 870 EVO با راندمانی شبیه به نسلِ پیشین اما با دوامِ طولانی‌تر راهی بازار شده که به همان میزان انتخابی عالی است.
در مورد ماجول‌های حافظه‌ی DDR4 هم یادآوری می‌کنیم که در این رده، همیشه ظرفیتِ پیشنهادی در مجموع ۸ گیگابایت بوده است. اما به علت افزایش منابع مورد نیاز در بازی‌ها و همین‌طور کاهشِ قابل‌توجهِ تفاوت قیمت آن تصمیم گرفتیم از این پس برای این رده‌ی قیمتی هم حافظه‌ی ١۶ گیگابایتی را در نظر بگیریم.

پردازنده، مادربرد و رم کامپیوتر گیمینگ بالا رده

این سیستم دارای پردازنده‌ای از سری پردازنده‌های بهینه‌شده‌ی نسلِ آلدرلیک اینتل است که با معماریي جدید، افزایش فرکانس کاری، قیمت مشابه و البته همزمان با معرفی تراشه‌های سری ۶۰۰ اینتل وارد بازار شده‌اند. به‌عنوان جایگزین هم می‌توانیم مدل‌های توانمندِ سری Ryzen را به شما معرفی کنیم که کم و بیش دارای کاراییِ مناسب اما خیلی خوب در بازی‌ها خواهند بود و اگر قیمتِ روزشان معقول باشد، کمی هم باعثِ صرفه‌جویی در فاکتورِ نهایی  خواهد شد.

جعبه و پردازنده ‌های اینتل Core i5 12600 و ای ام دی Ryzen 5 5600X

پردازنده‌‌های Intel Core i5 12600 و جایگزینش AMD Ryzen 5 5600 با توانایی بالا در اجرای بازی‌ها

جعبه و پردازنده ‌های اینتل Core i5 12600 و ای ام دی Ryzen 5 5600X
از آنجایی که به تدریج قدرت سیستم‌های منتخب زومجی بیشتر می‌شود، از این رده و بالاتر باید به نوع تهویه‌ی پردازنده نیز توجه داشت. البته اگر قصد داشتید برای گرفتن راندمانی حدود ١٠ درصد بالاتر از پردازنده‌ی خود، سری Core i5 11600K/12600K را در کنار مادربردی با تراشه‌ی Z490/Z690 استفاده کنید، استفاده از یک خنک‌کننده‌ی مجزا و قوی برای دفع حرارت به نیازی ضروری تبدیل می‌شود. حتی اگر در فکر این کار هم نباشید، خرید یک کولر حرفه‌ای و بزرگ‌تر می‌تواند نویزِ تولید شده توسط فن پردازنده در زیرِ بار سنگین را به میزان خیلی زیادی کاهش دهد. مدل پیشنهادی خنک‌کننده برای این رده می‌تواند Thermalright HR-02 Macho یا مدل معروف Cooler Master Hyper 212X باشد. فقط هنگامِ خرید این خنک‌کننده‌ها از جای گیری مناسبِ آن‌ها در کیس خود مطمئن شوید، چرا که ابعاد نامتعارفِ مدلی مانند Macho، آن را برای برخی کیس‌های کوچک غیر قابل نصب می‌کند.

مقایسه امکانات سری تراشه های مادربرد نسل ۵۰۰ اینتل برای پردازنده های نسل دهم و یازدهم

مقایسه‌ی امکانات مادربردهای مبتنی بر تراشه‌های سری ۵۰۰ اینتل برای پردازنده‌های نسل دهم و یازدهم

مقایسه امکانات سری تراشه های مادربرد نسل ۵۰۰ اینتل برای پردازنده های نسل دهم و یازدهم
در بخشِ قبلی مقاله تفاوت امکاناتِ تراشه‌های مختلف مادربرد را شرح داده بودیم. برای مادربرد هم نمی‌توان توصیه‌ای بهتر از مدل‌های گیمینگ از سری Z490/Z590/Z690 داشت، البته مدل‌های گیمینگ از برندهای مطرح دیگر هم کارایی مشابهی عرضه می‌کنند. وجه مشترکِ مدل‌های بالا قابلیت‌هایی ضروری برای گیمرها است که کارت صدای تقویت شده (روی لایه‌ای ایزوله شده از مادربرد برای عدم تاثیرپذیری از مدارات دیگر و خروجی بدون نویز) و کارت شبکه‌ی حرفه‌ای را برای آن‌ها به ارمغان می‌آورد.

مادربرد ایسوس Prime Z690-P D4 برای پردازنده های اینتل نسل دوازدهم

مادربرد Z690 با سوکت ۱۷۰۰ برای پردازنده‌های نسلِ دوازدهم اینتل

مادربرد ایسوس Prime Z690-P D4 برای پردازنده های اینتل نسل دوازدهم
از بابت حافظه‌ی اصلی هم، شرایط با سیستم قبلی متفاوت است. اینجا برای انتخاب ماجول‌های سریع‌تری که پردازنده و مادربرد بتوانند پشتیبانی کنند فقط گزینه‌ی DDR4 را داریم. ما در اینجا می‌توانیم ماجول‌های برند حرفه‌ای GSkill را درکنار سری VENGEANCE LPX ساخت CORSAIR توصیه کنیم. فرق این ماجول‌ها با مدل‌های ارزان‌تر در تایمینگ بهتر است که منجر به پهنای باندِ بیشتر در حافظه‌ی اصلی خواهد شد. بررسی‌ها نشان داده که سرعت‌های ۳۰۰۰ تا ۳۲۰۰ مگاهرتز برای نسل دهم و یازدهم اینتل و رایزن‌‌های ای‌ام‌دی و سرعت‌های ۳۲۰۰ یا ۳۶۰۰ مگاهرتز برای نسل دوازدهم اینتل مناسب خواهند بود.

بنچمارک پردازنده و کارت گرافیک سیستم گیمینگ بالا رده

در اینجا می‌توانید راندمان خطی و چند نخیِ پردازنده‌ی منتخب این رده‌ی بودجه‌ای را با راندمان برخی پردازنده‌های مشهور از نسل‌های متفاوت مقایسه کنید تا ایده‌ای کلی از توان این پردازنده به‌دست آورید. یادآوری می‌شود که راندمان این پردازنده‌ها در بازی ممکن است نسبتِ متفاوتی داشته باشد و برای دیدن راندمانِ آن‌ها در بازی‌های جدید بهتر است به مقاله‌های بررسی راندمان بازی‌ها در زومجی مراجعه کرده یا روی کاور هر یک از بازی‌های زیر کلیک کنید.

Far Cry 6 کاور باکس بازی
GEARS 5-PC کاور باکس بازی
DOOM Eternal-PC کاور باکس بازی
RED DEAD REDEMPTION II-PC کاور باکس بازی
Control-PC کاور باکس بازی
GEARS 5-PC کاور باکس بازی
Rage 2-PC کاور باکس بازی
Metro Exodus کاور باکس بازی
Battlefield V کاور باکس بازی
Just Cause 4 کاور باکس بازی
Assassins creed Odyssey کاور باکس بازی
Far-Cry-5 کاور باکس بازی
assassins-creed-origins کاور باکس بازی
Forza Horizon 4 کاور باکس بازی
Prey کاور باکس بازی
Middle-earth: Shadow of War کاور باکس بازی
Wolfenstein II: The New Colossus کاور باکس بازی
Call of Duty: WWII کاور باکس بازی
Titanfall 2  کاور باکس بازی
Battlefield1 کاور باکس بازی
Call of Duty Infinite warfare کاور باکس بازی
Watch Dogs 2 کاور باکس بازی

Quantum Break کاور باکس بازی

Gears of War 4 PC کاور باکس بازی

DOOM کاور باکس بازی
Dark-Souls-3 کاور باکس بازی
assassins-creed-syndicate کاور باکس بازی
Just Cause 3  کاور باکس بازی
COD3  کاور باکس بازی
far-cry-primal کاور باکس بازی
Witcher 3  کاور باکس بازی
fallout-4 کاور باکس بازی
Tomb Raider  کاور باکس بازی
The Division  کاور باکس بازی

Quantum Break کاور باکس بازی
Gears of War 4 PC کاور باکس بازی

 

نمودار گرافیکی پردازنده های مختلف پی سی در بنچمارک Passmark

کارت گرافیک کامپیوتر گیمینگ رده بالا

همان‌گونه که در این سیستم از پردازنده‌ای قوی استفاده کردیم، به همان نسبت هم باید کارت گرافیکی قدرتمندی را مطابق بودجه انتخاب کنیم که پاسخ‌گوی اهداف ما نیز باشد. کارت گرافیک RTX 2060 دارای تراشه‌ی TU106 بوده و از ۱۹۲۰ واحد پردازش گرافیکی با معماری تورینگ برخوردار است. حافظه‌ی GDDR6 با ظرفیتِ ۶ گیگابایت، پهنای باند ۳۳۶ گیگابایت بر ثانیه‌ای برایش فرآهم کرده و میزان مصرف ۱۶۰ وات برای آن تعیین شده است. کارتِ گرافیکِ RTX 2060 Super هم دارای تراشه‌ی TU106 بوده، ولی از ۲۱۷۶ واحد پردازش گرافیکیِ تورینگ برخوردار است. در این مدل هم حافظه‌ی GDDR6 با ظرفیتِ ۸ گیگابایت، پهنای باند ۴۴۸ گیگابایت بر ثانیه‌ای برایش فرآهم کرده است. این کارت از لحاظ راندمان در مجموع همرده‌ی GTX 1080 از نسلِ پاسکال یا کمی بالاتر از آن محسوب می‌شود و با برخورداری از قابلیتِ رهگیریِ پرتو می‌تواند در بازی‌هایی که از ray tracing پشتیبانی می‌کنند با تمام‌ قوا کار کند. هر چند که راندمانِ RT در این کارت فقط برای رزولوشنی مانند‌ 1080p کفایت می‌کند. تراشه‌ی GPU در این کارت با فناوری ساخت ۱۲ نانومتریِ کارخانه‌ی TSMC تولید می‌شود.
همچنین دیگر کارت گرافیکِ منتخب از نسل آمپر یعنی RTX 3060 هم از ۳۵۸۴ واحد پردازش گرافیکی  برخوردار است که ۱۲ گیگابایت حافظه‌ی GDDR6 از طریق گذرگاه ۱۹۲ بیتی به آن متصل است و پهنای باند ۳۶۰ گیگابایت بر ثانیه‌ای را فرآهم کرده است. RTX 3060 Ti مدل سریعتری است که با ۲۵ درصد راندمانِ بیشتر نسبت به RTX 3060 در بازی‌ها، دارای ۴۸۶۴ هسته‌ی پردازش گرافیکی آمپر است و ۸ گیگابایت حافظه‌ی GDDR6 با پهنای باند ۴۴۸ گیگابایت برثانیه‌ای در اختیار دارد.

کارت گرافیک ASUS RTX 3060 Ti

کارت گرافیک ASUS GeForce RTX 3060 Ti 8GB

کارت گرافیک ASUS RTX 3060 Ti

سیستم پیشنهادی جایگزین گیمنیگ بالا رده

از نظر راندمان این سیستم در بازی‌ها حدود ۳۰ درصد نرخِ فریم بالاتری دارد و در عوض نوزده میلیون و ۳۷۰ هزار تومان هم گران‌تر است. برخی قطعات مانند مادربرد با قطعاتِ منتخب اصلی هم قابل جابجایی است. همچنین این ترکیب تا سریع‌ترین پردازنده‌ی Core i9 از آخرین نسل و با سریع‌ترین کارتِ گرافیکی موجود قابل ارتقا خواهد بود. برای سیستمِ پیشنهادی جایگزین در این رده‌ی بودجه‌ای بازه‌ی قیمتی بالاتری نسبت به بودجه‌ی هدف لحاظ شده است تا انتخابِ قطعات فدای محدودیتِ سقف بودجه‌ای نشود.
عنوان فهرست پیشنهادی جایگزین سیستم رده بالا

قیمت

مدل

نام قطعه

سیزده میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

(یازده میلیون و ۶۰۰ هزار تومان)

Intel Core i7 12700K

(AMD Ryzen 7 5800X)

CPU

شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

COOLER MASTER MASTERLIQUID PL240 Flux

COOLING

هفت میلیون و ۵۰ هزار تومان

(چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان)

ASUS PRIME Z690-P D4

(ASUS TUF GAMING B550-PLUS AM4)

MotherBoard

چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

GSkill RIPJAWS V 2*16GB DDR4 3600MHz -32GB

RAM

بیست و هفت میلیون و ۳۵۰ هزار تومان

(سی و پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان)

ASUS TUF GeForce RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X

(ASUS TUF RTX 3080 O12G 12GB GDDR6X)

VGA

یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان

 WD Blue 3.5″ 7200 RPM 2TB

HDD

دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

SAMSUNG 980 M.2 500GB

SSD

ODD

سه میلیون و ۵۴۰ هزار تومان

GREEN GP800B-HP EVO GOLD

Power

دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان

GREEN Z5 SURENA

Case

شصت و هشت میلیون و ۷۴۰ هزار تومان

جمع کل‌ (تومان)

سیستم پیشنهادی تولید محتوا

سیزده میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
(یازده میلیون و ۶۰۰ هزار تومان)

Intel Core i7 12700K

(AMD Ryzen 7 5800X)

CPU

شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

COOLER MASTER MASTERLIQUID PL240 Flux

COOLING

هفت میلیون و ۵۰ هزار تومان

(چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان)

ASUS PRIME Z690-P D4

(ASUS TUF GAMING B550-PLUS AM4)

MotherBoard

چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

GSkill RIPJAWS V 2*16GB DDR4 3600MHz -32GB

RAM

بیست و هفت میلیون و ۳۵۰ هزار تومان

(سی و پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان)

ASUS TUF GeForce RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X

(ASUS TUF RTX 3080 O12G 12GB GDDR6X)

VGA

یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان

 WD Blue 3.5″ 7200 RPM 2TB

HDD

دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

SAMSUNG 980 M.2 500GB

SSD

ODD

سه میلیون و ۵۴۰ هزار تومان

GREEN GP800B-HP EVO GOLD

Power

دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان

GREEN Z5 SURENA

Case

شصت و هشت میلیون و ۷۴۰ هزار تومان

جمع کل‌ (تومان)


Intel Core i7 12700K
(AMD Ryzen 7 5800X)

CPU

شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

COOLER MASTER MASTERLIQUID PL240 Flux

COOLING

هفت میلیون و ۵۰ هزار تومان

(چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان)

ASUS PRIME Z690-P D4

(ASUS TUF GAMING B550-PLUS AM4)

MotherBoard

چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

GSkill RIPJAWS V 2*16GB DDR4 3600MHz -32GB

RAM

بیست و هفت میلیون و ۳۵۰ هزار تومان

(سی و پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان)

ASUS TUF GeForce RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X

(ASUS TUF RTX 3080 O12G 12GB GDDR6X)

VGA

یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان

 WD Blue 3.5″ 7200 RPM 2TB

HDD

دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

SAMSUNG 980 M.2 500GB

SSD

ODD

سه میلیون و ۵۴۰ هزار تومان

GREEN GP800B-HP EVO GOLD

Power

دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان

GREEN Z5 SURENA

Case

شصت و هشت میلیون و ۷۴۰ هزار تومان

جمع کل‌ (تومان)


شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

COOLER MASTER MASTERLIQUID PL240 Flux

COOLING

هفت میلیون و ۵۰ هزار تومان

(چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان)

ASUS PRIME Z690-P D4

(ASUS TUF GAMING B550-PLUS AM4)

MotherBoard

چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

GSkill RIPJAWS V 2*16GB DDR4 3600MHz -32GB

RAM

بیست و هفت میلیون و ۳۵۰ هزار تومان

(سی و پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان)

ASUS TUF GeForce RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X

(ASUS TUF RTX 3080 O12G 12GB GDDR6X)

VGA

یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان

 WD Blue 3.5″ 7200 RPM 2TB

HDD

دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

SAMSUNG 980 M.2 500GB

SSD

ODD

سه میلیون و ۵۴۰ هزار تومان

GREEN GP800B-HP EVO GOLD

Power

دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان

GREEN Z5 SURENA

Case

شصت و هشت میلیون و ۷۴۰ هزار تومان

جمع کل‌ (تومان)


COOLER MASTER MASTERLIQUID PL240 Flux

COOLING

هفت میلیون و ۵۰ هزار تومان

(چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان)

ASUS PRIME Z690-P D4

(ASUS TUF GAMING B550-PLUS AM4)

MotherBoard

چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

GSkill RIPJAWS V 2*16GB DDR4 3600MHz -32GB

RAM

بیست و هفت میلیون و ۳۵۰ هزار تومان

(سی و پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان)

ASUS TUF GeForce RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X

(ASUS TUF RTX 3080 O12G 12GB GDDR6X)

VGA

یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان

 WD Blue 3.5″ 7200 RPM 2TB

HDD

دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

SAMSUNG 980 M.2 500GB

SSD

ODD

سه میلیون و ۵۴۰ هزار تومان

GREEN GP800B-HP EVO GOLD

Power

دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان

GREEN Z5 SURENA

Case

شصت و هشت میلیون و ۷۴۰ هزار تومان

جمع کل‌ (تومان)


هفت میلیون و ۵۰ هزار تومان
(چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان)

ASUS PRIME Z690-P D4

(ASUS TUF GAMING B550-PLUS AM4)

MotherBoard

چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

GSkill RIPJAWS V 2*16GB DDR4 3600MHz -32GB

RAM

بیست و هفت میلیون و ۳۵۰ هزار تومان

(سی و پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان)

ASUS TUF GeForce RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X

(ASUS TUF RTX 3080 O12G 12GB GDDR6X)

VGA

یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان

 WD Blue 3.5″ 7200 RPM 2TB

HDD

دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

SAMSUNG 980 M.2 500GB

SSD

ODD

سه میلیون و ۵۴۰ هزار تومان

GREEN GP800B-HP EVO GOLD

Power

دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان

GREEN Z5 SURENA

Case

شصت و هشت میلیون و ۷۴۰ هزار تومان

جمع کل‌ (تومان)


ASUS PRIME Z690-P D4
(ASUS TUF GAMING B550-PLUS AM4)

MotherBoard

چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

GSkill RIPJAWS V 2*16GB DDR4 3600MHz -32GB

RAM

بیست و هفت میلیون و ۳۵۰ هزار تومان

(سی و پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان)

ASUS TUF GeForce RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X

(ASUS TUF RTX 3080 O12G 12GB GDDR6X)

VGA

یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان

 WD Blue 3.5″ 7200 RPM 2TB

HDD

دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

SAMSUNG 980 M.2 500GB

SSD

ODD

سه میلیون و ۵۴۰ هزار تومان

GREEN GP800B-HP EVO GOLD

Power

دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان

GREEN Z5 SURENA

Case

شصت و هشت میلیون و ۷۴۰ هزار تومان

جمع کل‌ (تومان)


بیست و هفت میلیون و ۳۵۰ هزار تومان
(سی و پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان)

ASUS TUF GeForce RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X

(ASUS TUF RTX 3080 O12G 12GB GDDR6X)

VGA

یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان

 WD Blue 3.5″ 7200 RPM 2TB

HDD

دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

SAMSUNG 980 M.2 500GB

SSD

ODD

سه میلیون و ۵۴۰ هزار تومان

GREEN GP800B-HP EVO GOLD

Power

دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان

GREEN Z5 SURENA

Case

شصت و هشت میلیون و ۷۴۰ هزار تومان

جمع کل‌ (تومان)


ASUS TUF GeForce RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X
(ASUS TUF RTX 3080 O12G 12GB GDDR6X)

VGA

یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان

 WD Blue 3.5″ 7200 RPM 2TB

HDD

دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

SAMSUNG 980 M.2 500GB

SSD

ODD

سه میلیون و ۵۴۰ هزار تومان

GREEN GP800B-HP EVO GOLD

Power

دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان

GREEN Z5 SURENA

Case

شصت و هشت میلیون و ۷۴۰ هزار تومان

جمع کل‌ (تومان)


دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

SAMSUNG 980 M.2 500GB

SSD

ODD

سه میلیون و ۵۴۰ هزار تومان

GREEN GP800B-HP EVO GOLD

Power

دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان

GREEN Z5 SURENA

Case

شصت و هشت میلیون و ۷۴۰ هزار تومان

جمع کل‌ (تومان)


SAMSUNG 980 M.2 500GB

SSD

ODD

سه میلیون و ۵۴۰ هزار تومان

GREEN GP800B-HP EVO GOLD

Power

دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان

GREEN Z5 SURENA

Case

شصت و هشت میلیون و ۷۴۰ هزار تومان

جمع کل‌ (تومان)


این سیستم به درخواست کاربران و برای معرفی قطعات مناسب در پی‌سی با کارکرد پردازش‌های سنگین در نظر گرفته شده است. نرم افزارهای اختصاصی برای گرافیک و رندرهای سه‌بعدی، ویرایش عکس حرفه‌ای، تولید انیمیشن، ضبط و تولید موسیقی، نقشه و زمین شناسی، پیش‌بینی وضع هوا، میزبانی وب، شبیه‌سازی ماشین‌های مجازی در سطوح حرفه‌ای و کارکردهای مرتبط در این مقوله جای می‌گیرند. سیستم قوی‌تری نیز با همین کارکرد در بخش آخرِ مقالات معرفی خواهد شد.

عنوان فهرست پیشنهادی سیستم تولید محتوا

قیمت

مدل

نام قطعه

یازده میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

(سیزده میلیون و ۳۰۰ هزار تومان)

AMD Ryzen 7 5800X

(Intel Core i7 12700K)

CPU

شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

COOLER MASTER MASTERLIQUID PL240 Flux

COOLING

هفت میلیون و ۷۵۰ هزار تومان

(هفت میلیون و ۵۰ هزار تومان)

ASUS TUF X570-Pro Wi-Fi AM4

(ASUS PRIME Z690-P D4)

MotherBoard

چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

Gskill Ripjaws V 16GBx2 3600Mhz DDR4 – 32GB

RAM

هفت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

ASUS PH GeForce GTX 1650 OC 4G

VGA

سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

WD Black 3.5″ 7200 RPM 2TB

HDD

سه میلیون و ۳۵۰ هزار تومان

SAMSUNG 980 PRO 500GB M.2

SSD

۴۴۰ هزار تومان

Samsung 24X SATA

ODD

سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

GREEN GP700B-HP EVO GOLD

Power

سه میلیون و ۹۹۰ هزار تومان

GREEN Z2 HERO

Case

پنجاه و دو میلیون و ۳۳۰ هزار تومان

جمع کل‌ (تومان)

یازده میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
(سیزده میلیون و ۳۰۰ هزار تومان)

AMD Ryzen 7 5800X

(Intel Core i7 12700K)

CPU

شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

COOLER MASTER MASTERLIQUID PL240 Flux

COOLING

هفت میلیون و ۷۵۰ هزار تومان

(هفت میلیون و ۵۰ هزار تومان)

ASUS TUF X570-Pro Wi-Fi AM4

(ASUS PRIME Z690-P D4)

MotherBoard

چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

Gskill Ripjaws V 16GBx2 3600Mhz DDR4 – 32GB

RAM

هفت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

ASUS PH GeForce GTX 1650 OC 4G

VGA

سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

WD Black 3.5″ 7200 RPM 2TB

HDD

سه میلیون و ۳۵۰ هزار تومان

SAMSUNG 980 PRO 500GB M.2

SSD

۴۴۰ هزار تومان

Samsung 24X SATA

ODD

سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

GREEN GP700B-HP EVO GOLD

Power

سه میلیون و ۹۹۰ هزار تومان

GREEN Z2 HERO

Case

پنجاه و دو میلیون و ۳۳۰ هزار تومان

جمع کل‌ (تومان)


AMD Ryzen 7 5800X
(Intel Core i7 12700K)

CPU

شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

COOLER MASTER MASTERLIQUID PL240 Flux

COOLING

هفت میلیون و ۷۵۰ هزار تومان

(هفت میلیون و ۵۰ هزار تومان)

ASUS TUF X570-Pro Wi-Fi AM4

(ASUS PRIME Z690-P D4)

MotherBoard

چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

Gskill Ripjaws V 16GBx2 3600Mhz DDR4 – 32GB

RAM

هفت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

ASUS PH GeForce GTX 1650 OC 4G

VGA

سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

WD Black 3.5″ 7200 RPM 2TB

HDD

سه میلیون و ۳۵۰ هزار تومان

SAMSUNG 980 PRO 500GB M.2

SSD

۴۴۰ هزار تومان

Samsung 24X SATA

ODD

سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

GREEN GP700B-HP EVO GOLD

Power

سه میلیون و ۹۹۰ هزار تومان

GREEN Z2 HERO

Case

پنجاه و دو میلیون و ۳۳۰ هزار تومان

جمع کل‌ (تومان)


شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

COOLER MASTER MASTERLIQUID PL240 Flux

COOLING

هفت میلیون و ۷۵۰ هزار تومان

(هفت میلیون و ۵۰ هزار تومان)

ASUS TUF X570-Pro Wi-Fi AM4

(ASUS PRIME Z690-P D4)

MotherBoard

چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

Gskill Ripjaws V 16GBx2 3600Mhz DDR4 – 32GB

RAM

هفت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

ASUS PH GeForce GTX 1650 OC 4G

VGA

سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

WD Black 3.5″ 7200 RPM 2TB

HDD

سه میلیون و ۳۵۰ هزار تومان

SAMSUNG 980 PRO 500GB M.2

SSD

۴۴۰ هزار تومان

Samsung 24X SATA

ODD

سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

GREEN GP700B-HP EVO GOLD

Power

سه میلیون و ۹۹۰ هزار تومان

GREEN Z2 HERO

Case

پنجاه و دو میلیون و ۳۳۰ هزار تومان

جمع کل‌ (تومان)


COOLER MASTER MASTERLIQUID PL240 Flux

COOLING

هفت میلیون و ۷۵۰ هزار تومان

(هفت میلیون و ۵۰ هزار تومان)

ASUS TUF X570-Pro Wi-Fi AM4

(ASUS PRIME Z690-P D4)

MotherBoard

چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

Gskill Ripjaws V 16GBx2 3600Mhz DDR4 – 32GB

RAM

هفت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

ASUS PH GeForce GTX 1650 OC 4G

VGA

سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

WD Black 3.5″ 7200 RPM 2TB

HDD

سه میلیون و ۳۵۰ هزار تومان

SAMSUNG 980 PRO 500GB M.2

SSD

۴۴۰ هزار تومان

Samsung 24X SATA

ODD

سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

GREEN GP700B-HP EVO GOLD

Power

سه میلیون و ۹۹۰ هزار تومان

GREEN Z2 HERO

Case

پنجاه و دو میلیون و ۳۳۰ هزار تومان

جمع کل‌ (تومان)


هفت میلیون و ۷۵۰ هزار تومان
(هفت میلیون و ۵۰ هزار تومان)

ASUS TUF X570-Pro Wi-Fi AM4

(ASUS PRIME Z690-P D4)

MotherBoard

چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

Gskill Ripjaws V 16GBx2 3600Mhz DDR4 – 32GB

RAM

هفت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

ASUS PH GeForce GTX 1650 OC 4G

VGA

سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

WD Black 3.5″ 7200 RPM 2TB

HDD

سه میلیون و ۳۵۰ هزار تومان

SAMSUNG 980 PRO 500GB M.2

SSD

۴۴۰ هزار تومان

Samsung 24X SATA

ODD

سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

GREEN GP700B-HP EVO GOLD

Power

سه میلیون و ۹۹۰ هزار تومان

GREEN Z2 HERO

Case

پنجاه و دو میلیون و ۳۳۰ هزار تومان

جمع کل‌ (تومان)


ASUS TUF X570-Pro Wi-Fi AM4
(ASUS PRIME Z690-P D4)

MotherBoard

چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

Gskill Ripjaws V 16GBx2 3600Mhz DDR4 – 32GB

RAM

هفت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

ASUS PH GeForce GTX 1650 OC 4G

VGA

سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

WD Black 3.5″ 7200 RPM 2TB

HDD

سه میلیون و ۳۵۰ هزار تومان

SAMSUNG 980 PRO 500GB M.2

SSD

۴۴۰ هزار تومان

Samsung 24X SATA

ODD

سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

GREEN GP700B-HP EVO GOLD

Power

سه میلیون و ۹۹۰ هزار تومان

GREEN Z2 HERO

Case

پنجاه و دو میلیون و ۳۳۰ هزار تومان

جمع کل‌ (تومان)


هفت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

ASUS PH GeForce GTX 1650 OC 4G

VGA

سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

WD Black 3.5″ 7200 RPM 2TB

HDD

سه میلیون و ۳۵۰ هزار تومان

SAMSUNG 980 PRO 500GB M.2

SSD

۴۴۰ هزار تومان

Samsung 24X SATA

ODD

سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

GREEN GP700B-HP EVO GOLD

Power

سه میلیون و ۹۹۰ هزار تومان

GREEN Z2 HERO

Case

پنجاه و دو میلیون و ۳۳۰ هزار تومان

جمع کل‌ (تومان)


ASUS PH GeForce GTX 1650 OC 4G

VGA

سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

WD Black 3.5″ 7200 RPM 2TB

HDD

سه میلیون و ۳۵۰ هزار تومان

SAMSUNG 980 PRO 500GB M.2

SSD

۴۴۰ هزار تومان

Samsung 24X SATA

ODD

سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

GREEN GP700B-HP EVO GOLD

Power

سه میلیون و ۹۹۰ هزار تومان

GREEN Z2 HERO

Case

پنجاه و دو میلیون و ۳۳۰ هزار تومان

جمع کل‌ (تومان)


سه میلیون و ۳۵۰ هزار تومان

SAMSUNG 980 PRO 500GB M.2

SSD

۴۴۰ هزار تومان

Samsung 24X SATA

ODD

سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

GREEN GP700B-HP EVO GOLD

Power

سه میلیون و ۹۹۰ هزار تومان

GREEN Z2 HERO

Case

پنجاه و دو میلیون و ۳۳۰ هزار تومان

جمع کل‌ (تومان)


SAMSUNG 980 PRO 500GB M.2

SSD

۴۴۰ هزار تومان

Samsung 24X SATA

ODD

سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

GREEN GP700B-HP EVO GOLD

Power

سه میلیون و ۹۹۰ هزار تومان

GREEN Z2 HERO

Case

پنجاه و دو میلیون و ۳۳۰ هزار تومان

جمع کل‌ (تومان)

مانیتور سیستم گیمینگ بالا رده

انتخاب مانیتورِ متناسب با سیستم رده بالای ما می‌تواند یکی از مدل‌های ٢٣ یا ٢۴ اینچی بازار با کیفیت بالا و زمان پاسخگویی پایین باشد. مانیتورهای گیمینگ با پنل ١۴۴ هرتزی هم می‌توانند گزینه‌ی مناسب برای کاربرانی باشند که می‌خواهند از تمام قدرت کارت گرافیکی مانند RTX 2060 تا RTX 3070 یا بالاتر در بازی‌های خود بهره‌مند شوند. مدل‌هایی مثل SAMSUNG G5 Odyssey با پنل VA و ۱۴۴ هرتز و همین‌‌طور ASUS MG248Q و ASUS VG245H و مدل ROG Swift PG258Q از این دسته نمایشگرها هستند. همچنین ASUS ROG STRIX XG279Q هم برای کارت‌‌های گرافیک RTX 3080 یا RX 6800XT و بالاتر یک گزینه‌ی مناسب است.

مانیتور گیمینگ ASUS TUF GAMING VG27WQ برای پی سی و کنسول

نمایشگر ASUS TUF GAMING VG27WQ با زمان پاسخگویی ۱ میلی ثانیه و فرکانس ۱۶۵ هرتز مناسب برای گیمینگ روی پی‌سی و کنسول

مانیتور گیمینگ ASUS TUF GAMING VG27WQ برای پی سی و کنسول

SSD

در این رده‌ی بودجه‌ای پرداختن به دیسک‌های ذخیره‌سازی سیستم از اهمیت زیادی برخوردار شده است، چرا که داشتن قطعات سرعتی درکنار هم مستلزم داشتن رسانه‌ی ذخیره‌سازی نوینی است که بتواند پا به پای اجزای دیگر حرکت کرده و باعث ایجاد گلوگاه نشود. ازاین‌رو ما برای سیستمِ منتخب دیسک جامد یا SSD نسل جدیدی را به‌عنوان دیسکِ بوت سیستم‌عامل در نظر می‌گیریم. برتری SSD‌ها نسبت به هارددیسک‌های رایج، داشتن سرعت خواندن و نوشتن بسیار بالاتر و مهم‌تر از آن دارا بودن سرعت دسترسی تصادفی یا Random Access بسیار بالاتر با تأخیر بسیار کمتر است. این کار باعث کاهش چشمگیرِ زمان بوت سیستم، سرعت زیاد در بارگذاری اجزای مختلف ویندوز و سرعت عمل بیشتر در اجرای برنامه‌ها خواهد شد. هر چند که SSD روی سرعتِ فریم بازی‌ها تاثیری ندارد اما می‌تواند سرعت بارگذاری آن‌ها را به‌طور محسوسی کاهش داده و روندِ خواندن اطلاعات مورد نیاز در هنگام بازی را بدون ایجادِ وقفه و لگ کامل کند. در ادامه می‌توانید مقایسه تفاوت‌ سرعت حافظه ذخیره‌سازی SSD و HDD در لودینگ بازی‌ها را مشاهده کنید:

تماشا در یوتیوب
مدل SAMSUNG 860 EVO با بهره‌گیری از آخرین فن‌آوری شرکت سامسونگ در کنترلر اصلی خود به نام MGX و تراشه‌های پیشرفته‌ی TLC V-NAND می‌تواند سرعت خواندن و نوشتن بالاتر از ۵٠٠ مگابایت بر ثانیه را رقم بزند و در اکثر تست‌ها با الگوهای ترکیبی مختلف بتواند رده‌ای بالاتر از مدل‌های هم‌رده را به‌دست آورد. مدلِ Ultimate SU800 از ADATA هم با سرعت‌های خواندن و نوشتنِ ترتیبیِ ۵۶۰ و ۵۲۰ مگابایت بر ثانیه، کنترلرِ Silicon Motion SM2258 و تراشه‌های حافظه‌ی ساختِ Micron می‌تواند جایگزینِ خوبی برای قرارگیری در این سیستم باشد. 

درایو SSD و جعبه سامسونگ 860 EVO ذخیره‌ساز SSD مدل SAMSUNG 860 EVO

برای پاور هم یک مدل باکیفیت از برندهای معتبر موجود با توان ۶۵٠ وات یا بالاتر توصیه می‌شود. از آنجایی که اورکلاک پردازنده یا کارت گرافیکی دوم در این ترکیب مطرح نیست خرید پاورِ بالاتر هم لزومی ندارد. برای کیس هم مدلی که دارای تهویه‌ی لازم، استحکام بدنه، کیفیت ساخت مناسب و سهولت نصب قطعات باشد اولویت دارد و در اینجا برخلاف قطعات دیگر، بحث سلایقِ کاربران هم تعیین کننده است و اجباری به انتخاب مدل پیشنهادی ما برای کیس نیست.
اگر فکر می‌کنید این قوی‌ترین انتخاب ممکن است در اشتباه هستید! با زومجی در بخش چهارم مقاله که به‌زودی منتشر می‌شود همراه باشید.
شما می‌توانید برای اطلاع از قیمت سی پی یو، قیمت کارت گرافیک، قیمت انواع مانیتور گیمینگ و حافظه‌های SSD و هارددیسک و مشاهده‌ی مشخصات و مقایسه فنی آن‌‌ها از بخش محصولات زومیت استفاده کنید. برای ورود به بخش موردنظر روی آن کلیک کنید:


پرسش‌های متداول

۱- قیمت سیستم بالا رده گیمینگ چقدر است؟

برای سیستم میان رده گیمینگ باید حدود ۴۹ میلیون تومان هزینه کنید. لیست کامل قطعات این سیستم را می‌توانید در زومجی بخوانید.

۲- کارت گرافیک مناسب سیستم بالا رده گیمینگ چیست؟

برای سیستم میان رده گیمینگ می‌توان از کارت گرافیک 3060 انویدیا استفاده کرد. قیمت این کارت را می‌توانید در زومجی بخوانید.source

توسط funkhabari