کاوشگر «دارت» – ساخته آژانس فضایی آمریکا (ناسا) – روز دوشنبه با موفقیت به یک سیارک برخورد کرد (برخورد داده شد) تا آن را از مسیر خود منحرف کند.بدین ترتیب، این کاوشگر با برخورد به سیارک «دیمورفوس» در فاصله ۱۱ میلیون کیلومتری کره زمین، یک مأموریت بی‌سابقه فضایی را انجام داد.سیارک دیمورفوس و مسیر حرکت آن خطری برای کره زمین محسوب نمی‌شود، اما هدف ناسا از این مأموریت، ایجاد آمادگی برای مواقعی است که سیارک‌های بزرگ و خطرناک، در مسیر برخورد با زمین قرار می‌گیرند.
      

source

source

توسط funkhabari