بازیگر فیلم «اجاره نشین‌ها» و رئیس هیات مدیره خانه تئاتر در ادامه آورده است:« داریوش مهرجویی برای تئاتر و هنرمندان آن احترام ویژه‌ای قائل بود. به همین دلیل نقش‌آفرین فیلم‌هایش به جز تعدادی اندک همیشه هنرمندان تئاتر بودند. از نمونه‌های بارز آن فیلم «گاو»، که تمامی بازیگران از تئاتر بودند و به دنبال آن این همکاری و همراهی ادامه پیدا کرد چرا که سبک و روش کاری او با تئاتر و هنرمندان تئاتر سازگاری بیشتری داشت. راهنمائی بازیگر را به گونه‌ای می‌دانست که با درک لحظات نقش، آزادانه توان خلاقیت داشته باشد. از تمرین و تکرار آن ابائی نداشت. به کارش مسلط بود و تاثیر آشنایی با نوازندگی ساز، موسیقی، نقاشی و فلسفه که رشته‌ی تحصیلی‌اش بود در آثارش مشهود است. جوایز فراوانی در داخل و خارج کشور به او تعلق گرفت و آثارش برای همیشه ماندگار خواهد بود.
به امید آنکه ابهامات این جنایت هولناک هر چه زودتر آشکار شود.»

داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی‌فر به طرز هولناکی در منزل شخصی‌شان در کرج به قتل رسیدند.

۲۴۵۲۴۵

source

توسط