پیشنهاد رئیس سابق Blizzard به بازیکنان: پس از به پایان رساندن یک بازی به توسعه‌دهندگان انعام دهید

مایک ایبارا (Mike Ybarra)، رئیس سابق شرکت بلیزارد (Blizzard)، می‌گوید بازیکنان می‌توانند پس از به اتمام رساندن یک بازی به توسعه‌دهندگان آن پاداش و انعام دهند. آقای ایبارا در این…