محمد جولانژاد افزود: «طبق شرایط اعلام‌شده، امکان واردات ناوگان حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری توسط کارخانجات تولیدکننده داخلی، شرکت‌های حمل‌ونقل دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر صادره توسط سازمان راهداری و واردکنندگان دارای مجوز واردات خودرو از وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر است.»

وی بیان کرد: «رانندگان خودمالک دارای کارت هوشمند و شرکت‌های حمل‌ونقل خودمالک نیز می‌توانند طبق شرایط مندرج در بندهای الف و ب تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، نسبت به واردات انواع کشنده، کامیون و کامیونت اقدام کنند.»

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان یادآور شد: «ارائه مجوز جدید واردات به هر واردکننده، منوط به انجام تمام تعهدات مربوطه در سقف مجوز صادره و اخذ کارت هوشمند ناوگان از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است.»

وی گفت: «شرکت‌های واردکننده به‌منظور دریافت تاییدیه فنی، باید درخواست خود برای واردات ناوگان منضم به تصـــــــویر اساسنامه شرکت، کارت بازرگانی، مدارک هویتی صاحبان امضا را در سامــــــــــانه rpf.rmto.ir بارگذاری کرده و نسبت به ثبت‌نام در سامانه مورد اشاره با تعیین تعداد و نوع ناوگان درخواستی براساس بندهای ۱ و ۲ اقدام کنند.»

جولانژاد تصریح کرد: «واردکننده برای بهره‌مندی از مزایای تبصره ماده ۷ آیین نامه صدرالاشاره موضوع استفاده از معافیت تخفیف ۵۰ درصد سود بازرگانی ملزم به ارائه تعهدنامه محضری به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هستند.»

source

توسط