تحلیل دلار کانادا – چهارشنبه ۳ آبان

جفت ارز USDCAD به بازگشت صعودی خود ادامه داده است اما هنوز هم زیر نرخ ۱٫۳۷۸۴ قرار دارد. از این رو ساختار بازار خنثی یا رنج است.

از دید فروشندگان، اگر نرخ برابری دلار آمریکا به دلار کانادا از حمایت جزئی ۱٫۳۶۵۹ عبور کند، بازگشت اصلاحی اخیر تا سطوح پایین تر احیا خواهد شد.

از دید خریداران، اگر نرخ ۱٫۳۷۸۴ شکسته شود، جفت ارز USDCAD می تواند حرکت صعودی جدید تا نرخ ۱٫۳۹۷۶ به راه بیندازد.


تحلیل دلار کانادا – سه شنبه ۲ آبان

جفت ارز USDCAD زیر نرخ ۱٫۳۷۸۴ نوسان می کند و ساختار بازار خنثی یا رنج است. از دید خریداران، اگر نرخ ۱٫۳۷۸۴ شکسته شود، می توان شاهد ادامه رالی صعودی تا اوج قیمتی ۱٫۳۹۷۶ بود.

از دید فروشندگان، اگر نرخ برابری دلار آمریکا به دلار کانادا از حمایت جزئی ۱٫۳۶۱۵ عبور کند، بازگشت اصلاحی اخیر تا سطوح پایین تر احیا خواهد شد.


تحلیل دلار کانادا – دوشنبه ۱ آبان

نوسانات USDCAD زیر نرخ ۱٫۳۷۸۴ ادامه دارند و ساختار بازار خنثی یا رنج است. از دید خریداران، اگر جفت ارز به بالای نرخ ۱٫۳۷۸۴ عبور کند، بازار برای برخورد مجدد به ۱٫۳۹۷۶ آماده خواهد شد.

از دید فروشندگان، اگر نرخ برابری دلار آمریکا به دلار کانادا حمایت جزئی ۱٫۳۶۱۵ را بشکند، بازگشت اصلاحی اخیر تا سطوح پایین تر احیا خواهد شد.


تحلیل دلار کانادا – جمعه ۲۸ مهر

روند کوتاه مدت دلار آمریکا به دلار کانادا تا نرخ ۱٫۳۷۸۴ صعودی یا بولیش است. با شکست این نرخ، رالی صعودی بلندمدت از ۱٫۳۰۹۱ تا اوج قیمتی تاریخی ۱٫۳۹۷۶ احیا خواهد شد.

با این حال از دید فروشندگان، اگر USDCAD به زیر حمایت جزئی ۱٫۳۶۱۵ عبور کند، می توان شاهد از سرگیری رالی اصلاحی بازار بود.


تحلیل دلار کانادا – پنجشنبه ۲۷ مهر

جفت ارز USDCAD به بالای نرخ ۱٫۳۷۰۱ عبور کرده و ساختار بازار صعودی شده است. نرخ برابری در حال حرکت به سمت اوج قیمتی ۱٫۳۷۸۴ است. با شکست این نرخ، رالی صعودی بلندمدت تا نرخ ۱٫۳۹۷۶ احیا خواهد شد.

اما از دید فروشندگان، اگر جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا حمایت جزئی ۱٫۳۶۱۵ را بشکند، می توان شاهد از سرگیری حرکت اصلاحی اخیر بود.

source

توسط