حامد صادقی سطری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهروندان به خصوص کسبه، اصناف و دستفروشان سنقری و کلیایی از تصرف، اشغال و سد کردن معابر و مسیرهای تردد مردم و وسایل نقلیه اجتناب کنند.

وی افزود: در صورت تصرف عدوانی معابر و شارع عام از سوی اصناف و دست فروشان و اهمال و سهل انگاری شهرداری در جمع‌آوری، دادستانی به عنوان مدعی العموم ورود خواهد کرد.

دادستان سنقر و کلیایی تصریح کرد: عدم رعایت حقوق شهروندان در استفاده از معابر، پیاده روها، محل پارک خودرو و… از سوی برخی اصناف و کسبه در سنقر برای مردم ایجاد معضل کرده و موجب نارضایتی شده است.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه مدیریت شهری، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها و همچنین پلیس نظارت بر اماکن عمومی باید صنوف و افرادی که به هر نحو نسبت به سد معبر در خیابان‌ها، پیادروها، بازار و مسیر عبور و مرور شهروندان اقدام می‌نمایند و حقوق مردم را نادیده می‌گیرند؛ در وهله اول تذکر و اقدامات قانونی در بحث رفع مزاحمت‌های شغلی اجرایی شود و در صورت عدم رعایت و تکرار تخلفات به منظور برخوردهای بازدارنده به دستگاه قضائی معرفی شوند.

صادقی یادآور شد: در خصوص دست فروشان با شرافتی نیز که دنبال کسب حلال هستند شهرداری به طرق مقتضی موظف به ساماندهی آنان خواهد بود.

source

توسط