معاملات الگوریتمی به یکی از چالش‌ها بین برخی از فعالان بازار، توسعه دهندگان معاملات الگوریتمی و پیشتازان در این حوزه و سازمان بورس و اوراق بهادار تبدیل شده است. منتقدان بکارگیری معاملات الگوریتمی بر عدم منصفانه بودن توانمندی الگوریتم در قبال توانمندی انسانی در معاملات اشاره می‌کنند. هر چند عدم دسترسی منصفانه همه سرمایه گذاران به زیرساخت‌های معاملات الگوریتمی، ریشه اصلی این انتقادات است.
در حالی که فناوری‌های نوین، به سرعت در همه ابعاد زندگی رسوخ کرده و این روزها هوش مصنوعی در حال نقش آفرینی در بسیاری از فعالیت‌ها و امور زندگی انسان‌ها است، چنین استدلال‌هایی به زیر سوال بردن، همه فناوری‌ها است. فناوری‌هایی که از چاپ گرفته تا اینترنت و تلفن هوشمند را شامل می‌شود و همگی نسبت به توانایی بشر در اجرای امور مشابه، برتری داشتند. در عمل آنچه در حال وقوع است، تخریب خلاق است. از سوی دیگر، معاملات الگوریتمی بیش از ۴۰ سال در بازارهای مالی بین المللی قدمت داشته و سهم بین ۵۰ تا ۹۰ درصدی در بازارها و ابزارهای مختلف مالی در بازارهای توسعه یافته دارد. معاملات ابزارهای مشتقه، معاملات بازارگردانی، معاملات زوجی، معاملات آربیتراژی و بسیاری از الگوریتم های اجرا که می‌توانند سبب افزایش کارایی بازار گردند، همگی بخشی از معاملات الگوریتمی هستند.
دو رویکرد کلی در مواجهه با الگوریتم قابل اتخاذ است؛ پذیرش یا عدم پذیرش. در عدم پذیرش، معاملات الگوریتمی به طور قانونی منع می‌شود، اما در عمل گروه خاص و اندکی از راه‌های مختلف به آن دسترسی خواهند داشت که نتیجه آن عدم کارایی بازار و بهره مندی یک گروه خاص از منافع معاملات الگوریتمی است. در مقابل، با پذیرش معاملات الگوریتمی، مشابه آن چه در گذار از معاملات کاغذی به آنلاین رخ داد، قوانین و مقررات و رویه‌هایی برای منصفانه بودن آن وضع می‌شود. همچنین دسترسی عمومی به این ابزار، سبب ایجاد شرایط منصفانه برای همگان و افزایش کارایی بازار می‌شود. بدیهی است که گذار فناوری، بازارها را ملزم به پذیرش این ابزار خواهد نمود. حال با فراهم آوردن دسترسی منصفانه همه فعالان اعم از حقیقی و حقوقی به زیرساخت‌های معاملات الگوریتمی و حمایت از توسعه ابزارها و زیرساخت‌ها برای گسترش آن در میان همه سرمایه گذاران، می‌توان ضمن ایجاد فضایی منصفانه، به افزایش کارایی بازار و پایان دادن به انتقادات کمک شایانی نمود.

  • فرهنگ حسینی – مدیر عامل گروه صنعتی معدنی امیر
  • شماره ۵۱۴ هفته نامه اطلاعات بورس

source

توسط