جتا یکی از برند های جدیدی است که در لیست وارداتی ها دیده می شود؛ این برند که به تازگی توسط شرکت ماموت خودرو به ایران وارد می شود، به عنوان یک برند دورگه آلمانی-چینی به عموم معرفی شده است. اما برند دورگه اصلا یعنی…

source

source

توسط