به گزارش خبرنگار مهر، رتبه بندی جهانی تایمز به صورت سالانه به ارزیابی و سنجش دانشگاه‌ها در حوزه‌های موضوعی مختلف می‌پردازد و در ۱۱ حوزه موضوعی کلی که برخی از آنها دارای چندین موضوع فرعی است، دانشگاه‌های برتر جهان را معرفی می‌کند.

در رتبه بندی ۲۰۲۴ موضوعی تایمز طیف متنوع‌تری از دانشگاه‌ها و کشورها در سراسر رشته‌ها برتر هستند. تعداد مناطقی که در ۱۰ رتبه برتر از ۱۱ موضوع رتبه بندی شده‌اند از پنج به هشت کشور در پنج سال گذشته افزایش یافته است.

حوزه‌های موضوعی عبارتند از: هنر و علوم انسانی؛ اقتصاد و تجارت؛ پزشکی بالینی و سلامت؛ علوم کامپیوتر؛ آموزش؛ مهندسی؛ حقوق؛ علوم زیستی؛ علوم فیزیکی (علوم پایه)؛ روانشناسی؛ علوم اجتماعی.

دانشگاه‌های ایران توانسته‌اند در ۱۰ حوزه موضوعی علوم فیزیکی، هنر و علوم انسانی، علوم اجتماعی، اقتصاد و تجارت، علوم زیستی، آموزش، علوم کامپیوتری، مهندسی، پزشکی بالینی و بهداشت، روانشناسی در بین دانشگاه‌های برتر جهان قرار گیرند و تنها در حوزه موضوعی حقوق رتبه‌ای کسب نکرده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۱۸۱ بار نام دانشگاه‌های ایرانی در میان رشته‌های موضوعی در این رتبه بندی تکرار شده است. از میان دانشگاه‌ها، دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ۱۲۶-۱۵۰ در حوزه موضوعی مهندسی بهترین رتبه را در میان دانشگاه‌های ایران دارد.

دانشگاه‌های ایلام، بیرجند، بین المللی امام خمینی (ره)، رازی کرمانشاه، صنعتی ارومیه، علامه طباطبایی، علوم پزشکی شهرکرد، علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، قم، گیلان و هرمزگان اولین حضور خود را در این رتبه بندی موضوعی تجربه می‌کنند.

در مجموع ۷۳ دانشگاه ایرانی در رتبه بندی ۲۰۲۴ موضوعی تایمز حاضر هستند، شامل:

دانشگاه‌های اراک، ارومیه، اصفهان، الزهرا، ایلام، بوعلی سینا همدان، بیرجند، بین المللی امام خمینی (ره)، پیام نور، تبریز، تهران، حکیم سبزواری، خلیج فارس، خوارزمی، دامغان، رازی کرمانشاه، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، شاهد، شهرکرد، شهید باهنر کرمان، شهید چمران اهواز، شهید مدنی آذربایجان، شیراز، صنعتی ارومیه، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی سهند، صنعتی شاهرود، صنعتی شریف، صنعتی شیراز، صنعتی نوشیروانی بابل، علم و صنعت ایران، علامه طباطبایی، علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،، علوم پزشکی اراک، علوم پزشکی ارومیه، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی ایلام، علوم پزشکی بابل، علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی زنجان، علوم پزشکی سمنان، علوم پزشکی شهرکرد، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد، علوم پزشکی شیراز، علوم پزشکی قزوین، علوم پزشکی قم، علوم پزشکی کاشان، علوم پزشکی کردستان، علوم پزشکی کرمان، علوم پزشکی گیلان، علوم پزشکی مازندران، علوم پزشکی مشهد، علوم توانبخشی، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، فردوسی مشهد، قم، کاشان، کردستان، گیلان، لرستان، مازندران، محقق اردبیلی، مراغه، هرمزگان، یاسوج و یزد

حوزه‌های موضوعی و رشته‌های مرتبط با هر حوزه؛ تعداد دانشگاه‌های جهانی حاضر در فهرست هر حوزه

هنر و علوم انسانی (هنر، هنرهای نمایشی و طراحی، زبان‌ها، ادبیات و زبان‌شناسی، تاریخ، فلسفه و الهیات، معماری و باستان‌شناسی)؛ امسال ۶۹۱ دانشگاه در این فهرست قرار دارند که نسبت به سال گذشته با تعداد ۶۶۳ دانشگاه، افزایش یافته است.

اقتصاد و تجارت (اقتصاد و اقتصادسنجی، تجارت و مدیریت، حسابداری و امور مالی)؛ امسال ۹۰۹ دانشگاه در این فهرست قرار دارند که نسبت به سال گذشته با تعداد ۸۷۰ دانشگاه، افزایش یافته است.

پزشکی بالینی و بهداشت (پزشکی و دندانپزشکی و سایر رشته‌ها)؛ امسال ۱۰۵۹ دانشگاه در این فهرست قرار دارند که نسبت به سال گذشته با تعداد ۱۰۰۱ دانشگاه، افزایش یافته است.

علوم کامپیوتر؛ امسال ۱۰۲۷ دانشگاه در این فهرست قرار دارند که نسبت به سال گذشته با تعداد ۹۷۴ دانشگاه، افزایش یافته است.

آموزش (آموزش، تربیت معلم، و مطالعات آکادمیک در آموزش)؛ امسال ۷۰۳ دانشگاه در این فهرست قرار دارند که نسبت به سال گذشته با تعداد ۶۵۵ دانشگاه، افزایش یافته است.

مهندسی (مهندسی عمومی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک و مهندسی هوا و فضا، مهندسی برق و الکترونیک و مهندسی شیمی)؛ امسال ۱۳۷۴ دانشگاه در این فهرست قرار دارند که نسبت به سال گذشته با تعداد ۱۳۰۶ دانشگاه، افزایش یافته است.

حقوق؛ امسال ۳۲۹ دانشگاه در این فهرست قرار دارند که نسبت به سال گذشته با تعداد ۲۹۰ دانشگاه، افزایش یافته است.

علوم زیستی (کشاورزی و جنگلداری، علوم زیستی، علوم دامپزشکی، و علوم ورزشی)؛ امسال ۱۰۵۹ دانشگاه در این فهرست قرار دارند که نسبت به سال گذشته با تعداد ۱۰۱۷ دانشگاه، افزایش یافته است.

علوم فیزیکی (علوم پایه) (ریاضیات و آمار، فیزیک و نجوم، شیمی، زمین شناسی، علوم محیطی، و علوم زمین و دریا)؛ امسال ۱۳۷۰ دانشگاه در این فهرست قرار دارند که نسبت به سال گذشته با تعداد ۱۳۰۷ دانشگاه، افزایش یافته است.

روانشناسی (روانشناسی آموزشی، ورزشی، تجاری، حیوانی و روانشناسی بالینی) امسال ۶۲۱ دانشگاه در این فهرست قرار دارند که نسبت به سال گذشته با تعداد ۶۰۰ دانشگاه، افزایش یافته است.

علوم اجتماعی (مطالعات ارتباطات و رسانه، سیاست و مطالعات بین المللی (از جمله مطالعات توسعه)، جامعه شناسی و جغرافیا) امسال ۹۹۷ دانشگاه در این فهرست قرار دارند که نسبت به سال گذشته با تعداد ۹۴۱ دانشگاه، افزایش یافته است.

نتایج حضور دانشگاه‌های ایرانی در رتبه بندی موضوعی تایمز سال ۲۰۲۴

حوزه موضوعی رتبه
آموزش (آموزش، تربیت معلم، و مطالعات آکادمیک در آموزش) (۷ دانشگاه)
دانشگاه فردوسی مشهد. دانشگاه تهران ۲۰۱–۲۵۰
دانشگاه علامه طباطبایی. دانشگاه خوارزمی ۴۰۰-۳۰۱
دانشگاه اصفهان. دانشگاه شیراز ۵۰۰-۴۰۱
دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۶۰۱+
هنر و علوم انسانی (هنر، هنرهای نمایشی و طراحی، زبان‌ها، ادبیات و زبان‌شناسی، تاریخ، فلسفه و الهیات، معماری و باستان‌شناسی)؛ (۳ دانشگاه)
دانشگاه فردوسی مشهد ۵۰۰-۴۰۱
دانشگاه تهران ۵۰۰-۴۰۱
دانشگاه اصفهان +۶۰۰
اقتصاد و تجارت (اقتصاد و اقتصادسنجی، تجارت و مدیریت، حسابداری و امور مالی) (۹ دانشگاه)
دانشگاه صنعتی امیرکبیر. دانشگاه تهران ۳۰۰-۲۵۱
دانشگاه علم و صنعت ایران. دانشگاه صنعتی شریف ۴۰۰-۳۰۱
دانشگاه فردوسی مشهد. دانشگاه شیراز ۴۰۱–۵۰۰
دانشگاه اصفهان. دانشگاه خوارزمی. ۸۰۰-۶۰۱
دانشگاه علامه طباطبایی +۸۰۱
علوم اجتماعی (مطالعات ارتباطات و رسانه، سیاست و مطالعات بین المللی (از جمله مطالعات توسعه)، جامعه شناسی و جغرافیا) (۷ دانشگاه)
دانشگاه تبریز. دانشگاه تهران ۵۰۰-۴۰۱
دانشگاه شیراز ۶۰۰-۵۰۱
دانشگاه علامه طباطبایی. دانشگاه فردوسی مشهد. دانشگاه اصفهان. دانشگاه خوارزمی. ۸۰۰-۶۰۱
روانشناسی (روانشناسی آموزشی، ورزشی، تجاری، حیوانی و روانشناسی بالینی) (۴ دانشگاه)
دانشگاه تهران. ۵۰۰-۴۰۱
دانشگاه فردوسی مشهد. دانشگاه علوم پزشکی ایران. دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی ۵۰۱–۶۰۰
علوم زیستی (کشاورزی و جنگلداری، علوم زیستی، علوم دامپزشکی، و علوم ورزشی) (۲۵ دانشگاه)
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. دانشگاه تبریز. دانشگاه تهران ۵۰۰-۴۰۱
دانشگاه صنعتی اصفهان. دانشگاه ارومیه. ۶۰۰-۵۰۱
دانشگاه اراک. دانشگاه فردوسی مشهد. دانشگاه هرمزگان. دانشگاه علوم پزشکی ایران. دانشگاه اصفهان. دانشگاه کردستان. دانشگاه علوم پزشکی مازندران. دانشگاه محقق اردبیلی. دانشگاه شیراز. دانشگاه زنجان. دانشگاه‌ علوم پزشکی زنجان. ۸۰۰-۶۰۱
دانشگاه بوعلی سینا همدان. دانشگاه گیلان. دانشگاه خوارزمی. دانشگاه لرستان. دانشگاه پیام نور. دانشگاه رازی کرمانشاه. دانشگاه شهید باهنر کرمان. دانشگاه‌ شهید چمران اهواز. دانشگاه شهرکرد ۱۰۰۰-۸۰۱
علوم کامپیوتر (۱۴ دانشگاه)
دانشگاه صنعتی شریف ۲۰۱–۲۵۰
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۳۰۰-۲۵۱
دانشگاه تهران ۴۰۰-۳۰۱
دانشگاه علم و صنعت ایران. دانشگاه تبریز ۵۰۰-۴۰۱
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل. دانشگاه صنعتی اصفهان. دانشگاه شیراز. ۶۰۰-۵۰۱
دانشگاه فردوسی مشهد. دانشگاه اصفهان. دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی. دانشگاه شهید باهنر کرمان. دانشگاه صنعتی شاهرود. دانشگاه یزد ۸۰۰-۶۰۱
مهندسی (مهندسی عمومی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک و هوا و فضا، مهندسی برق و الکترونیک و مهندسی شیمی) (۴۵ دانشگاه)
دانشگاه صنعتی شریف ۱۲۶–۱۵۰
دانشگاه تهران ۲۰۱–۲۵۰
دانشگاه صنعتی امیرکبیر. دانشگاه علم و صنعت ایران ۳۰۰-۲۵۱
دانشگاه تبریز ۴۰۰-۳۰۱
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل. دانشگاه بین المللی امام خمینی. دانشگاه کاشان. ۵۰۰-۴۰۱
دانشگاه صنعتی اصفهان. دانشگاه محقق اردبیلی. دانشگاه شیراز. دانشگاه صنعتی شیراز. دانشگاه ارومیه. ۶۰۰-۵۰۱
دانشگاه فردوسی مشهد. دانشگاه گیلان. دانشگاه اصفهان. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. دانشگاه کردستان. دانشگاه لرستان. دانشگاه مراغه. دانشگاه مازندران. دانشگاه قم. دانشگاه رازی کرمانشاه. دانشگاه سمنان. دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشگاه شهرکرد. دانشگاه صنعتی شاهرود. ۸۰۰-۶۰۱
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. دانشگاه بوعلی سینا همدان. دانشگاه حکیم سبزواری. دانشگاه خوارزمی. دانشگاه پیام نور. دانشگاه خلیج فارس. دانشگاه صنعتی سهند. دانشگاه شهید باهنر کرمان. دانشگاه یاسوج. دانشگاه یزد. دانشگاه زنجان ۱۰۰۰-۸۰۱
دانشگاه الزاهرا. دانشگاه اراک. دانشگاه بیرجند. دانشگاه دامغان. دانشگاه شاهد. دانشگاه سیستان و بلوچستان. دانشگاه صنعتی ارومیه +۱۰۰۱
پزشکی بالینی و بهداشت (پزشکی، دندانپزشکی و سایر رشته‌های مرتبط) (۲۶ دانشگاه)
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴۰۰-۳۰۱
دانشگاه‌های علوم پزشکی کاشان، قزوین، شهید بهشتی، تبریز ۵۰۰-۴۰۱
دانشگاه‌های علوم پزشکی اراک، بابل، ایران، کردستان، مشهد، مازندران، شیراز، دانشگاه تبریز، علوم پزشکی ارومیه ۶۰۰-۵۰۱
دانشگاه‌های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، گیلان، ایلام، اصفهان، کرمان، قم، شهرکرد، دانشگاه علوم توانبخشی ۸۰۰-۶۰۱
دانشگاه‌های علوم پزشکی سمنان، دانشگاه شاهد، علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد، علوم پزشکی زنجان ۸۰۱–۱۰۰۰
علوم فیزیکی (علوم پایه) (ریاضیات و آمار، فیزیک و نجوم، شیمی، زمین شناسی، علوم محیطی، و علوم زمین و دریا) (۴۵ دانشگاه)
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل. دانشگاه علم و صنعت ایران. ۴۰۰-۳۰۱
دانشگاه صنعتی امیرکبیر. دانشگاه صنعتی شریف. دانشگاه تبریز. دانشگاه تهران. ۵۰۰-۴۰۱
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. دانشگاه بین المللی امام خمینی. دانشگاه صنعتی اصفهان. ۶۰۰-۵۰۱
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. دانشگاه کاشان. دانشگاه کردستان. دانشگاه محقق اردبیلی. دانشگاه شهرکرد. دانشگاه صنعتی شاهرود. دانشگاه شیراز. دانشگاه صنعتی شیراز. ۸۰۰-۶۰۱
دانشگاه بوعلی سینا همدان. دانشگاه فردوسی مشهد. دانشگاه گیلان. دانشگاه حکیم سبزواری. دانشگاه ایلام. دانشگاه اصفهان. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. دانشگاه لرستان. دانشگاه مراغه. دانشگاه مازندران. دانشگاه رازی کرمانشاه. دانشگاه سمنان. دانشگاه شهید باهنر کرمان. دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشگاه ارومیه. دانشگاه صنعتی ارومیه. دانشگاه یاسوج. دانشگاه یزد. ۱۰۰۰-۸۰۱
دانشگاه الزهرا. دانشگاه اراک. دانشگاه دامغان. دانشگاه هرمزگان. دانشگاه خوارزمی. دانشگاه پیام نور. دانشگاه خلیج فارس. دانشگاه قم. دانشگاه سیستان و بلوچستان. دانشگاه زنجان +۱۰۰۱

رتبه بندی موضوعی تایمز نیز بر اساس همان ۱۳ شاخص عملکردی رتبه بندی جهانی تایمز انجام می‌شود اما هر کدام از این شاخص‌ها متناسب با هر حوزه موضوعی مجدداً محاسبه می‌شود. رتبه‌های اعلام شده توسط این رتبه بندی، متأثر از وزن زیادی است که به استنادها می‌دهد.

جدول شاخص‌های مورد بررسی در رتبه بندی موضوعی تایمز

معیار شاخص
آموزش بررسی شهرت: آموزش
نسبت مدرک دکتری به تعداد اعضای هیأت علمی
نسبت تعداد کل دانشجویان کارشناسی به اعضای هیأت علمی
نسبت مدرک دکتری به کارشناسی ارائه شده توسط مؤسسه
درآمد مؤسسه نسبت به تعداد اعضای هیأت علمی
پژوهش بررسی شهرت: پژوهش
درآمد پژوهش
تعداد مقالات منتشر شده به ازای اعضای هیأت علمی
استنادات تأثیر- میانگین تعداد استنادها به ازای مقالات منتشر شده
درآمد صنعتی درآمد پژوهشی حاصل از صنعت (به ازای اعضای هیأت علمی)
وجهه بین‌المللی نسبت اعضای هیأت علمی بین‌المللی به بومی
نسبت دانشجویان بین‌المللی به بومی
سهم مقالات منتشر شده مشترک با نویسندگان همکار بین‌المللی

رتبه‌های برتر بین المللی در حوزه‌های متنوع بر اساس رتبه بندی موضوعی تایمز ۲۰۲۴

موضوع دانشگاه برتر / کشور
هنر و علوم انسانی دانشگاه استنفورد ایالات متحده آمریکا
تجارت و اقتصاد مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) ایالات متحده آمریکا
پزشکی بالینی و بهداشت دانشگاه آکسفورد انگلستان
علوم کامپیوتر دانشگاه آکسفورد انگلستان
آموزش دانشگاه کالیفرنیا، برکلی ایالات متحده آمریکا
مهندسی دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا
حقوق دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا
علوم زیستی دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا
علوم فیزیکی (علوم پایه) مؤسسه فناوری کالیفرنیا ایالات متحده آمریکا
روانشناسی دانشگاه استنفورد ایالات متحده آمریکا
علوم اجتماعی مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) و دانشگاه استنفورد ایالات متحده آمریکا

به گزارش مهر، رتبه بندی جهانی تایمز به صورت سالانه به ارزیابی و سنجش دانشگاه‌ها در حوزه‌های موضوعی مختلف می‌پردازد و در ۱۱ حوزه موضوعی کلی که برخی از آنها دارای چندین موضوع فرعی است، دانشگاه‌های برتر جهان را معرفی می‌کند.

در رتبه بندی ۲۰۲۴ موضوعی تایمز، شش کشور اتریش، برزیل، روسیه، آفریقای جنوبی، اسپانیا و ترکیه به عنوان کشورهای جدید به ۱۰۰ کشور برتر پیوستند.

دانشگاه هنگ کنگ با رتبه ششم بالاترین رتبه در میان دانشگاه‌های غیر آمریکایی و غیر انگلیسی را دارد. پس از آن دانشگاه شینهوا (Tsinghua) چین در رتبه هفتم و دانشگاه کانادا در تورنتو در رتبه نهم قرار دارند.

source

توسط