کانال ۱۳ عبری خبر داد: ده‌ها جنگنده ارتش در آسمان غزه حضور دارند. خبرنگار فاکس‌نیوز هم اعلام کرد: حملاتی که اکنون علیه غزه در جریان است، دیوانه‌وارترین چیزی است که دیده‌ام؛ قوی‌ترین حملات از آغاز جنگ.

به گزارش تجارت‌نیوز، خبرنگار فاکس‌نیوز درباره حملات اسرائیل به غزه اعلام کرد: حملاتی که اکنون علیه غزه در جریان است، دیوانه‌وارترین چیزی است که دیده‌ام؛ قوی‌ترین حملات از آغاز جنگ.

خبرنگار الجزیره هم اعلام کرد: نوار غزه شاهد شدیدترین بمباران از زمین، دریا و آسمان از آغاز جنگ است.

کانال ۱۳ عبری نیز گفت: ده‌ها جنگنده ارتش در آسمان غزه حضور دارند.

نامه‌نیوز

source

توسط