غربا در بازدید یکی از مراکز شبه خانواده تحت حمایت بهزیستی شاهرود ضمن بیان اینکه در سطح شهرستان چهار مرکز شبه خانواده فعال است، گفت: هم اکنون ۵۵ کودک و نوجوان در این مراکز نگهداری می‌شوند.

وی ضمن بیان اینکه میانگین سنی این افراد شیرخوار تا سه سال و هفت تا ۱۲ سال است، افزود: به این کودکان و نوجوانان خدمات تخصصی، مددکاری و حمایتی ارائه می‌شود.

رئیس اداره بهزیستی شاهرود بابیان اینکه هدف از تأسیس این مرکز وجود جایگاهی به عنوان خانواده که کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست مؤثر بتوانند از آسیب‌های اجتماعی به دور بمانند، افزود: این کودکان از خدمات مراقبتی، آموزشی و تحصیلی نیز بهره مند هستند.

رئیس اداره بهزیستی شاهرود ضمن بیان اینکه طی امسال ۱۶ کودک از مراکز شبه خانواده شهرستان به فرزند خواندگی پذیرفته شدند، ابراز داشت: با توجه به اهمیت رشد کودک در کانون گرم خانواده سیاست‌های بهزیستی نیز تسهیل شرایط برای بهره‌مندی این کودکان از خانواده است.

غربا ضمن بیان اینکه مراکز شبه خانواده بهزیستی برای ایجاد برقراری پیوند عاطفی بین کودکان و سرپرستان نیز تلاش می‌کند، تصریح کرد: هدف از این اقدام آماده سازی کودکان و نوجوانان برای قرار گرفتن در فضای گرم خانواده است.

source

توسط