به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر احمدی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران از آزادسازی بیش از ۲۶ هکتار از اراضی زراعی تغییر کاربری شده غیر مجاز بهارستان خبر داد.

احمدی با اشاره به تبصره ۲ ماده ۱۰ از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها گفت: اراضی که به دلایل ساخت و سازهای بدون مجوز، مشمول عنوان مجرمانه «تغییر کاربری غیرمجاز» شده‌اند؛ به وضع سابق اعاده و آزادسازی می‌شوند.

وی در ادامه گفت: در این عملیات تعداد ۱۹۷ مورد ساخت و ساز غیرمجاز اعم از دیوارکشی، بنا، فنسِ تفکیک اراضی در شهرستان بهارستان، بخش‌ها و توابع آن قلع و قمع و به حالت اولیه اعاده شده است.

احمدی سطح اراضی آزاد شده در شهرستان بهارستان را در مجموع ۲۶۲ هزار متر مربع اعلام و اظهار کرد: فرآیند آزادسازی این اراضی بدون اغماض و هرگونه تبعیض و با لحاظ اولویت تخریب با ساخت و سازهایی که سازندگانش به غیر قانونی بودن آن علم و آگاهی داشتند، بوده است.

source

توسط