اولین برنامه استقلال خوزستان ماندن با ثبات در لیگ است. بعد از آن به دنیال ارائه فوتبال زیبا و تماشاگرپسند هستیم و روز به روز بهتر خواهیم شد.
source

source

source

source

source

source

توسط