تحلیل طلا XAUUSD – سه شنبه ۹ آبان

نمودار XAU/USD یا اونس طلا نشانگر روند صعودی است و احتمال جهش صعودی قیمت از سطح حمایتی اول و حرکت به سمت سطح مقاومتی اول وجود دارد.

سطوح کلیدی

حمایت اول در سطح ۱۹۹۱٫۷۹ قرار گرفته است که نشان دهنده ناحیه حمایتی قوی است. سطح حمایتی دوم در نرخ ۱۹۷۶٫۷۶ است.

مقاومت اول در سطح ۲۰۰۹٫۹۷ است که این نرخ می تواند به عنوان یک مانع قوی در برابر حرکات صعودی عمل کند. به علاوه، مقاومت دوم در سطح ۲۰۲۱٫۶۱ دلار تشکیل شده است.


تحلیل طلا XAUUSD – دوشنبه ۸ آبان

در نمودار روزانه اونس طلا، روند بازار صعودی یا بولیش است. از این رو انتظار می رود که قیمت در ادامه رالی صعودی اخیر تا مقاومت اول حرکت کند.

سطوح کلیدی

حمایت اول در ۱۹۷۹٫۴۰ است که محل خوبی برای بازگشت صعودی اونس طلا به شمار می رود. دومین حمایت در ۱۹۴۷٫۴۹ قرار گرفته است.

مقاومت اول در ۲۰۴۸٫۶۶ تشکیل شده که می تواند حرکات صعودی بازار را محدود کند.


تحلیل طلا XAUUSD – جمعه ۵ آبان

نمودار چهارساعته اونس طلا نشانگر روند صعودی است و انتظار می رود که بازار در ادامه حرکات صعودی به مقاومت اول برسد. با شکست این سطح قیمتی، مقاومت دوم هدف بعدی بازار خواهد بود.

سطوح کلیدی

مقاومت اول در ۱۹۹۲٫۵۱ دلار است که می تواند حرکات صعودی را محدود کند. مقاومت دوم در ۲۰۰۳٫۱۰ دلار تشکیل شده است.

حمایت میانی در ۱۹۷۷٫۶۷ قرار گرفته و می تواند منجر به بازگشت صعودی بازار شود. سطح حمایتی اول در ۱۹۶۲٫۵۸ است که نشان دهنده یک منطقه حمایتی قوی است. مقاومت دوم در ۱۹۴۶٫۹۶ تشکیل شده است.


تحلیل طلا XAUUSD – پنجشنبه ۴ آبان

در نمودار چهارساعته اونس طلا، مومنتوم نزولی در حال افزایش است. انتظار می رود که قیمت طلا در واکنش به مقاومت اول کاهش یابد و به حمایت اول برسد.

سطوح کلیدی

حمایت میانی اونس طلا در ۱۹۷۷٫۶۷ دلار است. حمایت اول در ۱۹۶۲٫۵۸ دلار قرار گرفته است و احتمال افزایش فشارهای خرید از اطراف این نرخ وجود دارد. حمایت دوم در ۱۹۴۶٫۹۶ است.

مقاومت اول در ۱۹۸۷٫۶۰ تشکیل شده است و می تواند حرکات صعودی را محدود کند. نرخ ۲۰۰۳٫۶۰ دلار نشان دهنده مقاومت دوم است.


تحلیل طلا XAUUSD – چهارشنبه ۳ آبان

در نمودار چهارساعته اونس طلا، انتظار می رود که مومنتوم نزولی افزایش یابد، به طوریکه قیمت از مقاومت اول سقوط کند و به حمایت اول برسد.

سطوح کلیدی

حمایت میانی در ۱۹۵۷٫۲۹ دلار است و می تواند حرکات نزولی را محدود کند. حمایت اول در ۱۹۴۷٫۲۳ دلار است. نرخ ۱۹۳۲٫۲۶ دلار نشانگر حمایت دوم است.

مقاومت اول در ۱۹۸۴٫۴۷ دلار است که محل خوبی برای بازگشت نزولی بازار به شمار می رود. دومین مقاومت در ۲۰۰۳٫۶۰ دلار تشکیل شده است.

source

توسط