به گزارش پرشین خودرو، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال برنامه ریزی صورت گرفته برای سفر به چین، عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرو را به عنوان جانشین خود برای هماهنگی و پیگیری امور معاونت صنایع حمل و نقل معرفی کرد.

معرفی جانشین معاون حمل و نقل وزارت صمت
source

توسط