در یک مطالعه جدید محققان روش غیرمنتظره‌ای برای تبخیر آب کشف کردند. به‌نظر می‌رسد که نور می‌تواند به‌تنهایی و بدون حرارت نیز باعث تبخیر آب شود. محققان همچنان به دنبال علت و پژوهش‌های بیشتر درباره این نوع تبخیر هستند. تبخیر به‌وسیله نور می‌تواند کاربردهای مفیدی در نمک‌زدایی داشته باشد.

براساس مقاله منتشرشده در PNAS، محققان MIT روش تبخیر غیرمنتظره‌ای را در حین تکمیل آزمایش‌هایی که در آن آب در یک هیدروژل (آب‌ژل) محبوس شده بود، کشف کردند. با آنکه هیچ‌گونه حرارتی برای تبخیر وجود نداشت، محققان نرخ تبخیر بالایی را مشاهده کردند که دو یا سه برابر بیشتر از تخمین آن‌ها بود.

این امر باعث شد تا محققان کشف کنند که نور می‌تواند با تعامل با سطح آب، تبخیر را تقویت کند. این آزمایش روی هیدروژل انجام شد و نیازی هم به گرما نداشت، اما محققان می‌گویند که این پدیده می‌تواند در شرایط و موارد دیگر نیز رخ دهد.

کاربردهای تبخیر آب با نور

محققان می‌گویند که این نوع تبخیر نورمحور می‌تواند راهکارهای بهتری برای نمک‌زدایی ایجاد کند. در فرایند نمک‌زدایی با استفاده از تبخیر، نمک از آب حذف و سپس آن آب دوباره متراکم می‌شود. درواقع نمک‌زدایی آب را تمیز و قابل نوشیدن می‌کند.

محققین با این پژوهش جدید می‌خواهند در مورد اینکه چگونه نور آب را بدون حرارت اضافی تبخیر می‌کند، بیشتر بیاموزند. کارکردهای این پژوهش‌ها در آینده بسیار گسترده خواهد بود. از تلاش‌ها برای نمک‌زدایی گرفته تا فرایندهای خشک‌کردن و حتی یک رویکرد جدید احتمالی برای خنک‌سازی خورشیدی، فقط چند نمونه از کاربردهای این یافته جدید است.

توانایی استفاده و درک تبخیر ناشی از نور می‌تواند مسیر پژوهش‌های دانشمندان را تغییر دهد؛ به‌ویژه اگر این پژوهش‌ها بتواند مسبب تغییر آب‌وهوا شود. درحال‌حاضر پژوهش‌های تغییرات اقلیمی و آب‌وهوایی نورمحور نیستند.

source

توسط