مدل سال تولید قیمت مصرف کننده (تومان) برقی مادو موتور مدل 230 برقی مادو موتور مدل 230 1402 90.000.000 رهرو طرح باکسر مدل 150 رهرو طرح باکسر مدل 150 1402 85.400.000 نامی مدل TS150 نامی مدل TS150 1401 81.900.00 نامی مدل RX249 نامی مدل RX249 1401 240.000.000 اس وای ام مدل NA180 اس وای ام مدل NA180 1402 152.700.000 بنلی مدل TNT 249S بنلی مدل TNT 249S 1402 283.300.000 هانی مدل طرح باکسر 200 هانی مدل طرح باکسر 200 1402 82.400.000 تریل روان مدل QM200 تریل روان مدل QM200 1402 152.700.000 کثیر مدل رهرو CG125 کثیر مدل رهرو CG125  1402 63.300.000 جهانرو مدل مینی تریل جهانرو مدل مینی تریل 1402 60.200.000 گلکسی طرح آیروکس ۱۵۵ R آب خنک گلکسی طرح آیروکس ۱۵۵ R آب خنک 1402 133.000.000 گلکسی مدل SF180 گلکسی مدل SF180 1402 130.600.000 به پر مدل تریل BP200 به پر مدل تریل BP200  1402 151.700.000 به پر مدل تریل BP249 به پر مدل تریل BP249 1402 165.800.000 باجاج مدل دومینار 250 باجاج مدل دومینار 250 1402 274.300.000 رهرو مدل پلاس 125 رهرو مدل پلاس 125 1402 70.800.000 هانی مدل کلیک 150 هانی مدل کلیک 150 1402 84.900.000 کبیر طرح واریو 160مدل کلیک آپ Click Up170 کبیر طرح واریو 160مدل کلیک آپ Click Up170 1402 88.400.000 طرح کلیک مدل 150 طرح کلیک مدل 150 1402 85.800.000 ثاقب مدل های کلیک 150 ثاقب مدل های کلیک 150 1402 92.800.000 واریو کلیک ثاقب خودرو i150 سی سی آب خنک واریو کلیک ثاقب خودرو i150 سی سی آب خنک 1402 123.300.000 اس وای ام مدل لاکی 200 اس وای ام مدل لاکی 200 1402 153.800.000 اس وای ام مدل لاکی 180 اس وای ام مدل لاکی 180 1402 139.800.000 اس وای ام مدل لاکی 185 اس وای ام مدل لاکی 185 1402 176.900.000 اس وای ام مدل شوکا 130 اس وای ام مدل شوکا 130 1402 102.500.000 موتورسیکلت مدل بهرو CG125  بهرو CG125 1402 66.800.000 موتور سیکلت مدل رهرو CG 125 رهرو CG 125 1402 63.000.000 موتور سیکلت یاماها مدل MT15 یاماها مدل MT15 1402 271.200.000 موتور سیکلت کبیر طرح ۱۵۰ ADV کبیر طرح ADV ۱۵۰ 1402 132.600.000 موتور سیکلت کثیر مدل رهرو CG125 کثیر مدل رهرو CG125 1402 63.300.000 موتور سیکلت دینو طرح باکسر BX200 دینو طرح باکسر BX200 1402 88.400.000 دینو طرح آیروکس NVX دینو طرح آیروکس NVX 1402 116.500.000 هانی طرح ADV 150 هانی طرح ADV 150 1402 124.600.000 هرم اسپید 130 هرم اسپید 130 1402 91.800.000 بهرو مدل 125 استارتی بهرو مدل 125 استارتی 1402 67.800.000 نامی مدلQM 170 نامی مدلQM 170 1402 98.900.000 طرح هوندا تکتاز 150 طرح هوندا تکتاز 150 1402 64.300.000 ثاقب خودرو طرح ای دی وی XADV ثاقب خودرو طرح ای دی وی XADV 1402 167.000.000 اس وای ام مدل BX 185 اس وای ام مدل BX 185 1402 95.800.000 نامی مدل TS150 نامی مدل TS150 1402 81.900.000

source

توسط