نقشه راه همکاری های استراتژیک ایران خودرو و دانگ فنگ در بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت، و مدیرعامل ایران خودرو تصویب شد.
source

source

source

source

source

توسط