هواداران پرسپولیس که دارای کارت هواداری هستند از این پس از تخفیف‌های ویژه هواداری برای خرید بلیت بازی‌های خانگی پرسپولیس بهره‌مند خواهند شد.

به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، این باشگاه در راستای ارایه خدمات متقابل به هواداران فعال خود و همچنین با هدف اجابت خواسته هواداران در کاهش قیمت بلیت مسابقات، با همکاری بانک شهر، شرایطی را فراهم آورده است که دارندگان کارت هواداری پرسپولیس با بهره‌مندی از تسهیلات ویژه، بلیت را با قیمت پایین‌تری خریداری نمایند.
از این پس دارندگان کارت هواداری پرسپولیس، از تخفیف ویژه برای خرید بلیت بازی‌های تیم محبوب خود بهره‌مند خواهند شد و هم‌زمان با داشتن کارت هواداری به عنوان یک هوادار برای استفاده از دیگر تسهیلاتی که در آینده شرایط آن فراهم خواهد شد، قابل شناسایی خواهند بود.
دریافت کارت هواداری بسیار آسان، بدون هزینه و در دسترس است. کارت هواداری پرسپولیس هم یک کارت شناسایی و هم یک کارت کاربردی بانکی است که در امور روزمره می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
طبق توافق سه جانبه بین باشگاه پرسپولیس، بانک شهر به عنوان مجری صدور کارت و شرکت برهان مبین، مجری فروش بلیت الکترونیک مسابقات، کد ملی هر دارنده کارت هواداری در سیستم فروش بلیت ثبت و به روز رسانی خواهد شد. به این ترتیب فرد دارنده کارت هنگامی‌ که با این کد ملی برای خرید بلیت بازی اقدام می‌کند، سیستم به صورت خودکار تخفیف را برای وی اعمال خواهد کرد.
هواداران برای دریافت کارت هواداری، امکان استفاده از راهکارهای حضوری و غیر حضوری را دارند.
در مراجعه حضوری، کافی است با کارت ملی خود به یکی از شعب بانک شهر در سراسر کشور مراجعه کنند و نسبت به افتتاح حساب و درخواست کارت هواداری که در واقع یک کارت بانکی و قابل استفاده در تمام امور معمول و تعریف شده است، اقدام نمایند. در این روش ظرف چند دقیقه کارت هواداری خود را دریافت خواهید کرد.

برای اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب از ﻃﺮﯾﻖ درگاه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎنک ﺷﻬﺮ، پس از ورود ﺑﻪ درگاه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎنک ﺷﻬﺮ در ﻣﺎژول ﺳپرده در ﺑﺨﺶ اﻓﺘﺘﺎح ﺳپرده گزﯾﻨﻪ ﺳپرده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ گذاري کوﺗﺎهﻣﺪت ﻃﺮح ﻫﻮاداري ﺑﺎﺷگاه پرﺳپوﻟﯿﺲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﻣﺮاﺣﻞ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮري را تکمیل کنید. ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ کارت ﻫﻮاداری میﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﯾکی از ﺷﻌﺐ ﯾﺎ ﺑﺎﺟﻪ ﻫﺎي ﺑﺎنک در ﺳﺮاﺳﺮ کشور ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

source

توسط