در نامه مدیر بازرسی و امور اعضا بورس کالای ایران درخصوص خرید خودرو خودرو کارا تک کابین و دوکابین که قرار است چهارشنبه 24 آبان عرضه شود آمده است:


مهلت ثبت سفارش ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 24 آبان است و به منظور مدیریت سفارش های دریافتی مشتریان، کارگزاران امکان مسدودسازی سفارش های دریافتی را تا ساعت 8:30 روز مذکور خواهند داشت.


میزان پیش دریافت خرید محصول به میزان 10 درصد است.


هر کد ملی (اشخاص حقیقی) صرفا امکان ثبت سفارش یک دستگاه خودرو و هر شناسه ملی (اشخاص حقوقی) امکان ثبت سفارش حداکثر سه دستگاه خودرو را دارد.


اشخاصی که در عرضه های قبل موفق به خرید خودرو شده اند و از ابتدای سال 1398 از شرکت های خودروسازی خودرو خریداری کرده اند نیز امکان ثبت سفارش دارند.


گفتنی است، تالار خودرو بورس کالای ایران 24 آبان ماه میزبان عرضه 200 دستگاه خودرو کارا تک کابین و 100 دستگاه خودرو کارا دو کابین است.

source

توسط