پیمان یوسفی به خاطر عذرخواهی های حسین عبدی پس از شکست برابر انگلیس به شوخی از سرمربی تیم ملی زیر 17 ساله پرسید که آیا اجدادش به ژاپنی ها نمی رسد؟

source

توسط