نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس:

صنعت ماشین: نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه ما به دنبال کاهش تعرفه واردات خودرو هستیم، گفت: دولت نباید واردات خودرو را با هدف درآمدزایی انجام دهد زیرا هدف از واردات خودرو در این مقطع زمانی ساماندهی بازار و تامین نیاز بازار است.

source

توسط