مدیرعامل نامی خودرو؛

صنعت ماشین: فعلاً نمونه های اولیه سه مدل از خودروهای نیسان به ایران آمده اند و برای تست های محیط زیست و اخذ تاییدیه های رسمی اختصاص پیدا کرده اند. قطعاً پس از اخذ مجوزهای لازم محموله اصلی خودروهای نیسان نامی خودرو به ایران وارد خواهند شد.

source

توسط