به گزارش صدای بورس، خالص ارزش کل صندوق‌های ‌سرمایه‌گذاری (ارزش کل بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری) در انتهای آبان‌ماه ۱۴۰۲، ۸,۴۳۵,۸۰۱ میلیارد ریال است.

همچنین خالص ارزش دارایی‌های کل صندوق‌های سهامی در این تاریخ: ۹۹۴,۸۸۳ میلیارد ریال، خالص ارزش دارایی‌های کل صندوق‌های با درآمد ثابت ۵,۵۴۴,۱۵۴ میلیارد ریال، خالص ارزش دارایی‌های کل صندوق‌های مختلط نیز ۶۰,۹۹۵ میلیاردریال و در نهایت خالص ارزش دارایی‌های کل سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری در این تاریخ عدد ۱,۸۳۵,۷۶۹ میلیارد ریال بوده است.
در ادامه می‌توان گفت صندوق ثروت‌هامرز با ۳۶،۹۰ درصد تغییر از ابتدای سال جاری و با گذشت ۸ ماه بالاترین بازدهی را برای خود ثبت کرده است، صندوق‌های آسمان آرمانی سهام و واسطه گری مالی یکم به ترتیب با ۲۳،۸۱ درصد و ۲۲،۴۴ درصد در رتبه دوم و سوم قرار گرفتند.

هفت نماد ۲۰۰ درصدی بورسکدام نماد در راس بود؟
طبق آنچیزی که بررسی شد از ابتدای سال تاکنون که حدود ۸ ماه و یا به عبارتی ۲۵۰ روز از کار بازارسرمایه می‌گذرد، نمادهای‌هایی همچون ثشرق، ثفارس، سفار، پی پاد و کگاز ۵ نمادی بودند که در بازار بورس بیشترین بازدهی را داشتند. همچنین نمادهایی همچون وگستر، ثپردیس، سدبیر، ویسرو و میهن نیز در تابلوی معاملات فرابورس بیشترین بازدهی را آن خود کردند. شستان، فکمند، وآتوس، شتهران و لازما نیز در بازار پایه و با گذشت هشت ماه از سال در صدر قرار گرفتند.

هفت نماد ۲۰۰ درصدی بورس  • مرضیه حیدری – خبرنگار
  • شماره ۵۲۱ هفته نامه اطلاعات بورس

source

توسط