بهترین بازیگری: ملانی لیبرد

بهترین بازی چند نفره: Diablo IV

بهترین بازی چند نفره: Apex Legends

بهترین کارگردانی هنری: Alan Wake 2

بهترین موسیقی: Alan Wake 2

بهترین طراحی صدا: Dead Space

بهترین پشتیبانی: Cyberpunk

بهترین گیم وی آر : RE Viliage VR

بهترین گیم فایتینگ: Street Fighter VI

بهترین گیم خوانوادگی: Super Mario Bros: Wonder

بهترین گیم ریسینگ: Forza Motorsport

بهترین گیم شبیه ساز/استراتژی: Pikmin 4

نوآوری در دسترسی: Hi-Fi Rush

بهترین گیم مستقل: Cocoon

بهترین گیم اکشن: HI Fi Rush

بهترین گیم اکشن ماجراجویی: ZELDA: Tears of the Kingdom

بهترین نقش آفرینی: Baldur’s Gate 3

بهترین روایت: Alan Wake 2

بهترین کارگردانی: Alan Wake 2

بهترین اقتباس از فیلم و سریال: Castlevania

مورد انتظار ترین گیم: Hades 2

بازی سال: ZELDA: Tears of the Kingdom

😏

v-alkaline

source

توسط funkhabari