سیف الله سعد الدین رییس دانشگاه سمنان در حاشیه بازدید از خوابگاه کوثر سمنان با بیان اینکه دانشجویی در صف انتظار خوابگاه نیست گفت: برای رسیدن به وضعیت مطلوب، باید سه هزار نفر به ظرفیت خوابگاه‌ها اضافه شود که در این زمینه برنامه ریزی شده است.

وی افزود:در حال حاضر چهار هزار دانشجوی دختر و پسر مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه سمنان از خوابگاه‌های دانشجویی ملکی و استیجاری استفاده می‌کنند.

source

توسط