به گزارش صدای بورس، امیرمهدی صبائی گفت: اصلاح مفاد استاندارد حسابداری شماره ۱۵ طی نامه‌ای از وزیر اقتصاد درخواست شد.

وی گفت: برای بهره‌مندی «هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری» از مزایای معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی طبقه سرمایه‌گذاری بلندمدت، این نامه ارسال شده است.

منبع:ایسنا

source

توسط