وزیر دفاع اسرائیل گفته: «وقتی در یک جنگ وارد می‌شویم، قوی‌تر می‌شویم، چون برای دفاع از ارزش‌های خود می‌جنگیم.» او از ارزش‌هایی سخن گفت که راز و رمز بقاء اسرائیل‌اند آنها با جنگ زاده شده و با جنگ تداوم پیدا می‌کنند.

مدت مدیدی بود اسرائیل دست به گریبان گسیختگی‌های داخلی بود. اما در این دو ماه بخش مهمی از این گسیختگی‌ها التیام یافته است. هر شب فرماندهان جنگ به مردم گزارش موفقیت‌های هر روزی می‌دهند. این کشور پرشده از نوای سرودهای حماسی. هرچه شمار کودکان و زنان تکه تکه شده غزه افزایش پیدا می‌کند، رسانه‌های اسرائیل بیشتر و بیشتر به مردم نوید پیروزی می‌دهند. اسرائیل با ارزش‌هایی زندگی می‌کند که با جنگ بیدار می‌شوند. شاید تحلیل بعضی محافل درست باشد: نتانیاهو از حمله حماس خبر داشت.

ارزش‌های مولود و مولد جنگ، با هویت‌ها ساخته می‌شود. یک هویت بنیادگرا برای حراست از خود نیازمند جنگ است. با ستیز و جنگ قدرتمند می‌شود. اما همه ارزش‌ها با جنگ در نسبت نیستند.
بعضی ارزش‌ها مولود و مولد رقابت‌اند. هویت‌های غیربنیادگرا در رقابت با دیگری تلاش می‌کند استعدادها و ظرفیت‌های خود را گسترش دهد. دیگری آئینه‌ای مقابل اوست تا خود را در آن ببیند و در بهبود هر روزی خود بکوشد. با هستی دیگری مدارا می‌کنند، او را تماشا می‌کند و هر روز به خود نگاهی انتقادی دارد.

بعضی ارزش‌ها مولود و مولد دوستی‌اند. در عرصه سیاست دوستی از سنخ رفیق گرمابه و گلستان نیست. به قول نیچه دوستی با کس یا کسانی است که دوراند. دورترین کسان. تاسیس اسرائیل با ارزش‌های برآمده از جنگ عجین شده است. این ارزش‌ها را سال‌هاست در سراسر این منطقه گسترش داده است. آتش ارزش‌های ویرانگر برآمده از جنگ، روزگار این منطقه را سیاه کرده است. تا زمانی که ارزش‌ها از سنخ دیگر در خاک این منطقه نرویند، وضعیت مردمان این منطقه هر روز فاجعه‌بارتر از دیروز است.

216216

source

توسط