صبح دوشنبه (۲۷ آذر) جمعی از خبرنگاران از تصفیه خانه «شیخی جان» همدان بازدید کردند. طرح تصفیه خانه شیخی جان برای تامین آب شرب شهر همدان به ۸۸ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است. در حال حاضر ۱۴۰۰ لیتر بر ثانیه آب وارد تصفیه خانه شده و پس از انجام مراحل تصفیه این آب به شبکه وارد می‌شود. تا امروز برای کشیدن خط آب به طول ۱۴۸ کیلومتر و ایجاد ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه ۱۹ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

source

توسط