آیا شک دارید که مربع‌های A و B هم‌رنگ هستند؟ برای تأیید این موضوع، کافیست روی تصویر زوم کنید، یا اینجا کلیک کنید تا آن‌ها را متصل کند.

در تصویر روز ناسا چه می‌بینیم؟

خطای دید برجسته، نمونه‌ای از خطای دید رنگی یکسان، نشان می‌دهد که ادراکات انسانی در علم ممکن است مبهم یا نادرست باشد؛ حتی چنین برداشتی به ظاهر مستقیم به‌عنوان رنگ نسبی.

توهمات مشابهی در آسمان وجود دارد، مانند اندازه ماه در نزدیکی افق، یا شکل ظاهری اجرام نجومی.

ظهور دستگاه‌های اندازه‌گیری خودکار و تکرارپذیر مانند دوربین‌های مداربسته، علم را به‌طور کلی و نجوم را به‌طور خاص کمتر مستعد توهمات انسانی، اما نه عاری از آن کرده است.

source

توسط